Menu
SSTP - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Archiv akcií

Vykurovanie 2021

Dátum: 6. 7. 2021

Konferencia VYKUROVANIE 2021

Tradičná konferencia so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“. Tento rok bol 29. ročníkom, kedy sa skupina odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, pre

FACILITY MANAGEMENT 2020

Dátum: 19. 10. 2020

Facility management predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2020

Dátum: 5. 10. 2020

V dňoch 2. – 4. septembra sa konal 6. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov a ASNEM – Asociácii energetických manažérov. Konferencia nadväzovala na úspešné

Obnoviteľné zdroje energie 2019

Dátum: 20. 5. 2019

V dňoch 16. - 17. mája 2019 usporiadala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, na tému „Zásobovanie teplom budov s nulovou potrebou energie“.

Vykurovanie 2019

Dátum: 8. 4. 2019

V dňoch 1. - 5. apríla 2019 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA; Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB; Slovenská komora stavebných inžinierov 27. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2019 pod názvom Smart technológie a inová

Energetický manažment 2019

Dátum: 15. 3. 2019

V dňoch 11. - 12. marca 2019 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov 5. ročník konferencie Energetický manažment.

Sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019

Dátum: 21. 2. 2019

V dňoch 5. - 8. februára 2019 usporiadala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019 na tému Smart výrobky a technológie pre VODU, TEPLO, VZDUCH, PLYN.

Vnútorná klíma budov 2018

Dátum: 30. 11. 2018

V dňoch 27. - 28. novembra 2018 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
so Slovenskou komorou stavebných inžinierov SKSI 29. ročník konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV

Meranie a rozpočítanie tepla 2018

Dátum: 12. 11. 2018

V dňoch 8. - 9. novembra 2018 sa v Senci konala 18. konferencia s medzinárodnou účasťou.

Vykurovanie, vetranie a klimatizácia 2018

Dátum: 29. 10. 2018

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, v dňoch 25.-26. októbra 2018 v Novom Smokovci, zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Společností pro techniku prostředí medzinárodnú konferenciu Vykur

Sanhyga 2018

Dátum: 15. 10. 2018

V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa v Piešťanoch konal už 23. ročník vedecko - technickej konferencie
s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2018.

Facility management 2018

Dátum: 5. 10. 2018

V dňoch 1.10.-2.10.2018 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) 16. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2018 na tému: “Pracovníci + Prostredie = Prosperita“.

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Dátum: 24. 9. 2018

Dňa 20.9.2018 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás usporiadala bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla.

Vetranie a klimatizácia 2018

Dátum: 19. 6. 2018

V dňoch 14.-15. júna 2018 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnila 19. vedecko-odborná konferencia Vetranie a klimatizácia.

Akustická konferencia 2018

Dátum: 31. 5. 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava v dňoch 28.5.-29.5.2018 v kongresovom centre STU v Kočovciach, zorganizovala 23. medzinárodnú akustickú konferenciu.

Obnoviteľné zdroje energie 2018

Dátum: 28. 5. 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia zorganizovala konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému „Nízkoteplotné systémy zásobovania teplom“.

Energetický manažment 2018

Dátum: 27. 3. 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov zorganizovala 4. ročník vedecko-odbornej konferencie Energetický manažment.

Vykurovanie 2018

Dátum: 17. 2. 2018

Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 sa konala 12. - 16. februára 2018. Zameraná bola na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“.

Vnútorná klíma budov 2017

Dátum: 8. 12. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v dňoch 5.-6.12.2017 zorganizovala 28. konferenciu VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2017, tento rok na tému: „Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie“.

Meranie a rozpočítanie tepla 2017

Dátum: 11. 11. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 17. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10. novembra 2017 v Senci.

Facility management 2017

Dátum: 26. 10. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v dňoch 24.-25. októbra 2017 zorganizovala 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017 na tému Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi.

Sanhyga 2017

Dátum: 21. 10. 2017

22. ročník vedecko - technická konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, sa konal v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Piešťanoch v hoteli Magnólia.

Obnoviteľné zdroje energie 2017

Dátum: 10. 5. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia zorganizovala konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie, je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po šestnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v energe

Protipožiarna ochrana stavieb

Dátum: 27. 4. 2017

Odborný seminár organizovaný v spolupráci s firmou ISOVER Protipožiarna ochrana stavieb sa uskutočnil v Bratislave a v Košiciach, v dňoch 25.4.2017 a 27.4.2017.

Energetický manažment 2017

Dátum: 21. 4. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) zorganizovala 3. ročník konferencie Energetický manažment.

Vykurovanie 2017

Dátum: 26. 3. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
zorganizovala už 25. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2017.

Aquatherm 2017

Dátum: 21. 2. 2017

19. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra. Veľtrh sa bude konať v dňoch od 7. do 10. februára 2017 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra.

SSTP organizuje počas výstavy odborné semináre,

Indoor Climate of Buildings 2016

Dátum: 21. 2. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vás pozýva na 27. ročník konferencie a 9. ročník medzinárodnej konferencie Indoor Climate of Buildings (ICB) 2016.

It is my pleasure to

Meranie a rozpočítanie tepla 2016

Dátum: 21. 2. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 16. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2016.

Sanhyga 2016

Dátum: 21. 2. 2017

21. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky.

Facility management 2016

Dátum: 21. 2. 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Vás pozývajú na 14. vedecko - odbornú konferenciu so zahraničnou účasťou
FACILITY MANAGEMENT 2016
na tému Outsourcing v správe a údržbe budov

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Dátum: 27. 9. 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava
Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava

Vetranie a klimatizácia 2016

Dátum: 25. 5. 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás Vás pozývajú na 18. ročník vedecko-odbornej konferencie VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2016, ktorá sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v Hotel Panorama Resort, Štrbské pleso v dňoch 2. - 3. jún 2016. Prípravný výbor pripravil program na tému: Zelená úsporám energie.

Akustická medzinárodná konferencia 2016

Dátum: 1. 5. 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje 21. ročník medzinárodnej AKUSTICKEJ KONFERENCIE 2016.

Obnoviteľné zdroje energie 2016

Dátum: 22. 4. 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, ktorá je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po pätnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v energetike na Obnoviteľné zdroje energie tento krát na tému: Nízkoexergetické systémy pre zásobovanie budov teplom.

Energetický manažment 2016

Dátum: 25. 3. 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) organizuje už 2. ročník konferencie Energetický manažment, čím nadväzuje na úspešný 1. ročník, ktorý sa konal v roku 2015 vo Vyhniach. Problematika energetického manažmentu je stále aktuálna, vzhľadom k dôležitosti komplexného prístupu riadenia procesov v návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení.

Odborné sprievodné semináre počas AQT 2016

Dátum: 1. 1. 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia SSTP, člen ZSVTS Vás pozývajú na sprievodné odborné semináre ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - voda - teplo - vzduch - plyn - v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2016

XV. ročník Týden Facility managementu 2015

Dátum: 1. 11. 2015

Dovolujeme si Vás jménem asociace IFMA CZ pozvat na tradiční prestižní, v tomto roce jubilejní, akci Týden Facility managementu 2015, která se bude konat ve dnech 9. – 12. listopadu 2015 v Praze a nese motto„PŘIDANÁ HODNOTA FACILITY MANAGEMENTU".

Meranie a rozpočítavanie tepla 2015

Dátum: 1. 11. 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava

Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav

Dátum: 1. 10. 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS Bratislava
Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou popredných firiem.

Sanhyga 2015

Dátum: 18. 9. 2015

Konferencia sa uskutoční v dňoch 15. - 16.10.2015, V Piešťanoch, v hoteli Magnólia.

Facility management 2015

Dátum: 1. 9. 2015

Konferencia sa uskutoční v dňoch 6. - 7.10.2015, na Štrbskom Plese.

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Dátum: 14. 8. 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou popredných firiem

Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2015

Dátum: 9. 7. 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Agrokomplex Výstavníctvo Nitra
Vás pozývajú na sprievodnú vedecko-odbornú konferenciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2015 v Nitre

Nízkoteplotné vykurovanie 2015

Dátum: 1. 5. 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, organizuje 15. konferenciu so zahraničnou účasťou NÍZKOTEPLOTNÉ VYKUROVANIE 2015,
na tému Obnoviteľné zdroje energie – budúcnosť prevádzky budov.

Adiabatické chladenie

Dátum: 1. 3. 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava Vás pozývajú na odborný seminár ADIABATICKÉ CHLADENIE.

Podujatia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
mierny dážď 33 °C 18 °C
utorok 23. 7. oblačno 30/18 °C
streda 24. 7. polojasno 28/18 °C
štvrtok 25. 7. jasná obloha 26/13 °C
hore