Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

16.09.2023

MaRT 2023

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2023

22. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Meranie a rozpočítanie tepla sa uskutoční tradične v Senci, hotel Senec, v dňoch 26. až 27. októbra 2023.

Detail

04.05.2023

2

Správa z konferencie ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2023

V dňoch 13. – 14. apríla 2023 sa konal 9. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov.

Detail

16.01.2023

ICB 22_4

Indoor Climate of Buildings 2022 „ICB 22“

V dňoch 4-6. decembra 2022 sa konal, ako už každý rok, 33. ročník domácej a 11. ročník medzinárodnej konferencie INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2022 (Vnútorná klíma budov) s podtitulom HEALTHY BUILT ENVIRONMENT AND ENERGY SECURITY.

Detail

13.07.2022

Obr. Ing Anna Predajnianska, KTZB

Konferencia CESB a YRSB – Central Europe towards Sustainable Building and Young Researchers in Sustainable Building 2022

Dňoch od 3. 7 - 5. 7. 2022 sa konala medzinárodná konferencia Central Europe towards Sustainable Building a Young Researchers in Sustainable Building 2022 zameraná na udržateľné budovy na stavebnej fakulte ČVUT (České vysoké učení v Praze).

Detail