Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

16.09.2022

web

SANHYGA 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Vás pozýva na 26. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu SANHYGA 2022.

Detail

31.08.2022

MaRT 2022

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2022

21. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Meranie a rozpočítanie tepla sa uskutoční tradične v Senci, hotel Senec, v dňoch 3. až 4. novembra 2022.

Detail

13.07.2022

Obr. Ing Anna Predajnianska, KTZB

Konferencia CESB a YRSB – Central Europe towards Sustainable Building and Young Researchers in Sustainable Building 2022

Dňoch od 3. 7 - 5. 7. 2022 sa konala medzinárodná konferencia Central Europe towards Sustainable Building a Young Researchers in Sustainable Building 2022 zameraná na udržateľné budovy na stavebnej fakulte ČVUT (České vysoké učení v Praze).

Detail

25.04.2022

Správa z konferencie Energetický manažment 2022

V dňoch 7. - 8. apríla 2022 sa v Podbanskom uskutočnila konferencia Energetický manažment 2022.

Detail