Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

21.11.2023

MM_1

STU je súčasťou medzinárodného projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa podpisom grantovej dohody s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) pripojila k medzinárodnej spolupráci na projekte s názvom Low2HighDH.

Detail

09.11.2023

FM 2023

FACILITY MANAGEMENT 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) v dňoch 11.-12.12.2023 organizuje 21. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2023 na tému: Viete si predstaviť život bez správy budov?

Detail

30.10.2023

Zasadnutie AEE

V dňoch 25.-27.10.2023 v Orlande (Florida,USA), uskutočnilo zasadnutie AEE (Association of Energy Engineers), organizácie ktorá združuje približne 20 000 členov z viac ako 100 krajín sveta činných v oblasti energetiky, ktorej súčasťou bolo okrem medz. konferencií a veľtrhu tiež odovzdávanie ocenení.

Detail

04.05.2023

2

Správa z konferencie ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2023

V dňoch 13. – 14. apríla 2023 sa konal 9. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov.

Detail