Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

Kalendár akcií

02.09.2020 - 04.09.2020

em

Energetický manažment 2020

28.09.2020 - 29.09.2020

FM

FACILITY MANAGEMENT 2020

15.10.2020 - 16.10.2020

MaRT 2020

Meranie a rozpočítanie tepla 2020

26.10.2020 - 27.10.2020

VZT

VZDUCHOTECHNIKA 2020

Novinky

20.04.2020

AK2020

Akustická konferencia

Zmena termínu Akustickej konferencie 2020.

Detail

17.04.2020

OZE 2020

Obnoviteľné zdroje energie 2020

Zmena termínu konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2020.

Detail

23.03.2020

SSTP versus koronavírus!

Radi by sme aj my pomohli v tejto vážnej situácii tým, že vám sprístupníme zborníky z našich konferencií a tým umožníme sa dostať k najaktuálnejším informáciám.

Detail

23.03.2020

EM 2020

Energetický manažment 2020 - OZNAM

Zmena termínu konferencie Energetický manažment 2020.

Detail