Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

25.04.2022

Odborný garant konferencie prof. Dušan Petráš s ocenenými študentami

Konferencia TECHFORUM 2022

Dňa 12. apríla 2022 sa uskutočnil 8. ročník odbornej konferencie TECHFORUM 2022, ktorej témou bola otázka „Ako môže stavebníctvo a TZB prispieť k plánu obnovy pre Európu?“.

Detail

25.04.2022

Správa z konferencie Energetický manažment 2022

V dňoch 7. - 8. apríla 2022 sa v Podbanskom uskutočnila konferencia Energetický manažment 2022.

Detail

01.04.2022

web

Medzinárodná akustická konferencia 2022

V dňoch 21. a 22. júna 2022 sa bude konať v Kočovciach XXV. medzinárodná akustická konferencia.

Detail

28.02.2022

Energetický audit a certifikácia budov

Energetický audit je nástrojom na identifikovanie súčasného stavu technických zariadení a budov a vypracovanie návrhu efektívnej úspory energií. Školenie AHK Slowakei sprostredkuje prehľad o najdôležitejších technických predpokladoch a postupoch pre energetický audit.

Detail