Menu
SSTP - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Členstvo v SSTP

PONUKA ČLENSTVA V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE TECHNIKU PROSTREDIA (SSTP)

 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je dobrovoľné združenie vedeckých a technických pracovníkov i študentov z oblasti techniky tvorby a monitorovania vnútorného prostredia. SSTP je organizačne vybudovaná na demokratických princípoch, aktivite a iniciatívne svojich členov.

SSTP je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a členom Európskej federácie spoločností pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu REHVA so sídlom v Bruseli.

Poslaním SSTP je vytvárať všestranné podmienky pre rozvoj odbornej činnosti svojich členov a obhajovať ich oprávnené nároky a záujmy v odbornej a spoločenskej praxi.

 

HLAVNÉ CIELE  SSTP

1.    Poskytovať svojim členom odborné informácie z oblasti TP a TZB formou

 • vzdelávacej činnosti obsahujúcej prednášky, školenia, semináre, konferencie (celoštátne i medzinárodné) a dni prezentácie firiem (firemné dni),
 • vydavateľskej činnosti zahŕňajúcej časopis TZB-Haustechnik, zborníky prednášok z konferencií, zošity projektantov, webovú stránku SSTP a reklamy.

2.    Vytvárať podmienky na realizáciu tvorivých myšlienok prostredníctvom

 • poradenskej, konzultačnej, osvetovej a expertíznej činnosti.

3.    Podieľať sa na legislatívnych a normotvorných prácach, ktoré zahŕňajú

 • skúšky odbornej spôsobilosti projektantov a skúšky uchádzačov o oprávnenie na energetickú certifikáciu budov v súčinnosti s SKSI,
 • prácu v technických komisiách Slovenského ústavu technickej normalizácie.

4.    Spolupracovať so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), s cechmi a združeniami

 • z oblasti vykurovacej, chladiacej, vetracej a klimatizačnej techniky, zdravotnotechnických a priemyselných inštalácií, stavebníctva a životného prostredia.

5.    Zabezpečovať medzinárodný styk organizovaním

 • tematických zájazdov na medzinárodné výstavy,  veľtrhy a kongresy z oblasti techniky prostredia a technických zariadení budov.

6.    Každoročne odmeňovať cenami a diplomami komisiami odborníkov vyhodnotené ako                              najkvalitnejšie

 • projekty, výrobky a diplomové práce študentov z oblasti Techniky prostredia a TZB.

 
Odbornú činnosť SSTP garantujú jej odborné sekcie (OS) alebo samotná SSTP zastúpená jej predsedom. Každá odborná činnosť svojím obsahom sleduje ciele v súlade so štatútom a programom SSTP.

 

ZÁKLADNÉ PRÁVA ČLENA SSTP

Základným právom  člena SSTP je využívať výhody vyplývajúce z členstva v Spoločnosti, ktoré zahŕňajú

 • 20 až 30 % zľavy na účastníckom poplatku na odborných podujatiach SSTP,
 • možnosť aktívne sa zapájať do činnosti SSTP svojou účasťou na odborných podujatiach,
 • u kolektívnych členov možnosť propagácie svojich komerčných aktivít na odborných podujatiach a webovej stránke SSTP,
 • voľný vstup na semináre konané v rámci výstav s organizačnou účasťou SSTP.


ZÁKLADNÉ POVINNOSTI ČLENA  SSTP

Medzi základné povinnosti člena SSTP patria

 • presadzovať záujmy SSTP, svojou aktivitou prispievať k jej dobrému menu a napomáhať k zvyšovaniu odbornej úrovne celej činnosti SSTP,
 • včas uhrádzať ročný členský príspevok, 
 • zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení SSTP, ktoré sa koná raz za 3 roky.


FORMY ČLENSTVA V SSTP

V SSTP sú možné dve formy členstva – individuálne a kolektívne.

Individuálne členstvo

Individuálnym členom SSTP môže byť každý občan starší ako 18 rokov, ktorého odborná činnosť súvisí s Technikou prostredia a Technickými zariadeniami budov (TZB). Individuálne členstvo vzniká podaním prihlášky a úhradou ročného členského príspevku.

Ročný členský príspevok individuálneho člena
–  občana v produktívnom veku:  10,- Eur / rok
–  dôchodcu, študenta:  5,- Eur/ rok

Prihlášku na individuálne členstvo si môžete stiahnuť tu .

Kolektívne  členstvo

Kolektívnym členom SSTP môže byť právnická osoba – organizácia, firma, podnik, ktorej odborná činnosť súvisí s Technikou prostredia a Technickými zariadeniami budov(TZB). Kolektívne členstvo vzniká podaním prihlášky a úhradou ročného členského príspevku.

Ročný členský príspevok kolektívneho člena (organizácie, firmy, podniku)
–  do 5 členov:  50,- Eur / rok  
–  nad 5 členov:  100,- Eur / rok  
–  s uvedením inzercie na webovej stránke SSTP:  150,- Eur / rok 

Kolektívni členovia majú možnosť uverejňovať popis svojej činnosti a svoje  identifikačné údaje na našej webovej stránke www.sstp.sk s následným prepojením (link) na webovú stránku príslušnej organizácie. Táto činnosť sa spoplatňuje sumou 150,00 Eur / rok, ktorá je zároveň i ročným členským príspevkom na príslušný rok. 

Prihlášku na kolektívne členstvo si môžete stiahnuť tu Typ: DOC dokument, Velkosť: 36.5 kB .

O nás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 13 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 17/12 °C
sobota 1. 6. zamračené 18/11 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 22/12 °C
hore