Navigácia

Obsah

Sanhyga 2018

Typ: ostatné
V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa v Piešťanoch konal už 23. ročník vedecko - technickej konferencie
s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2018.

Počas dvoch krásnych dní babieho leta 11. a 12. októbra 2018 sa konala 23. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky „SANHYGA 2018 – Vodovody, kanalizácia, plynovody“ už tradične v hoteli Magnólia v srdci kúpeľného mesta Piešťany. Konferencie sa zúčastnilo 28 prednášajúcich z Čiech, Rakúska, Maďarska a Slovenska z univerzitného prostredia, realizácie a projektovania zdravotnej techniky. Partnermi konferencie bolo 16 renomovaných firiem, ktoré vystavovali a prezentovali svoje najnovšie výrobky a technológie

Program tohtoročnej konferencie analyzoval  problematiku zdravotnej techniky  na aktuálne témy:  Legislatíva a trendy v zdravotnej technike, priebehy odberov studenej a teplej vody v bytových domoch, meranie spotreby vody, hygiena a úprava vody, plynovody a plynové odberné zariadenia, kanalizačné systémy, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku a udržateľnosť životného prostredia, realizácia ZTI, príprava teplej vody a iné .

Z prednášok zaujali príspevky ohľadom legislatívy a nových  trendov ZTI vo svete (doc. Peráčková, prof. Vranayová, Ing. Slobodník), kvalita vody a jej úprava (Ing. Bratská, Mgr. Petergáčová, prof. Barloková, doc. Pospíchal),  navrhovanie zariadení pre zrážkovú a sivú vodu (Ing. Vrána, Mgr.Hujo, Ing. Plotěný), navrhovanie vodovodov a príprava teplej vody  (Ing. Žabička, Ing. Vavřička), problematika spotreby vody a jej merania v bytových domoch na Slovensku (Ing. Jánošková, Ing. Krafčík), využitie OZE na prípravu teplej vody (prof. Takács, Ing. Juhošová) a pod.

Spoločenský večer konferencie sa niesol v príjemnej atmosfére pri príležitosti okrúhlych 80. narodenín jej zakladateľa, nestora zdravotnej techniky na Slovensku a v Čechách, profesora Ing. Jaroslava Valáška, PhD. K životnému jubileu mu prišli osobne  zablahoželať jeho bývalí študenti, kolegovia, predstavitelia firiem a projektanti zdravotnej techniky, ktorí dodnes čerpajú vedomosti z jeho bohatej odbornej a vedeckej publikačnej činnosti – z knižných monografií, vysokoškolských skrípt, článkov, národných technických noriem a veľkého množstva technických podkladov, ktorých je autorom.

Na  spoločenskom večeri 23. ročníka SANHYGY 2018 bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018  Ing. Jakubovi Vránovi, PhD. z Ústavu TZB Stavebnej fakulty VUT v Brne. Ing. Jakub Vrána, PhD. prevzal z rúk zakladateľa konferencie SANHYGA prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD. prestížne ocenenie za výnimočný prínos v odbore zdravotná technika. Ing. Jakub Vrána patrí nesporne k najväčším odborníkom v tejto oblasti, je známy ako autor a spoluautor viacerých monografií a odborných publikácií v Čechách, na Slovensku aj v zahraničí. Môžeme spomenúť publikácie napr. „Voda a kanalizace v domě a bytě instalatérské práce“ (2005), „Technická zařízení budov v praxi. Příručka pro stavaře“(2007), “Zdravotnětechnické instalace“( 2009), „Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv“ (2013) a iné. Okrem bohatej publikačnej činnosti je známy ako autor viacerých národných kmeňových noriem pre navrhovanie vodovodov, kanalizácie a tiež pre vypracovanie technických pravidiel v oblasti plynovodov. Je dlhoročným prednášateľom na vedeckých  konferenciách, odborných seminároch a všetkých formách vzdelávania napr. v rámci STP v Českej republike a SSTP na Slovensku. Okrem vedecko-pedagogickej činnosti je autorom viacerých realizačných projektov zdravotnej techniky, ako napr. Rekonštrukcia objektu pavilónu v nemocnici Krásna hôrka Bratislava na Spracovateľské centrum NTS SR, Krytý plavecký bazén v Litomyšli (Stavba roku 2011), Pamiatková obnova katakomb Státní zámek Lednice, Rekonštrukcia štúdiového komplexu budovy Českého rozhlasu Brno a iné.

K oceneniu srdečne blahoželáme!

23. ročník Sanhygy charakterizoval pozitívny ohlas na   zaujímavý program a tradičná príjemná atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, dúfame, že si odniesli zaujímavé informácie a poznatky v našom odbore.

 

Za prípravný výbor 23. konferencie Sanhyga 2018
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
odborný garant konferencie
SvF STU Bratislava

 

FOTOGALÉRIA


Príloha

Vytvorené: 9. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 9:46
Autor: Správce Webu