Navigácia

Obsah

Meranie a rozpočítanie tepla 2017

Typ: ostatné
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 17. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10. novembra 2017 v Senci.

Program konferencie bol rozdelený do šiestich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem. Úvodné prednášky boli venované očakávanému vývoju v energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR v roku 2017. 

Ustanovenia Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla mohli účastníci konfrontovať s legislatívou Českej republiky.

Pozornosť bola venovaná nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

Novinkou bol obsah štvrtej sekcie – Energetický manažment, ktorú pripravila Stavebná fakulta STU Bratislava.

Súčasťou podujatia bola fakultatívna exkurzia v spoločnosti HERZ Bernolákovo. 

Priestor dostali prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti. 

Konferencia bola zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia mala čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva. 

 

FOTOGALÉRIA

 


Príloha

Vytvorené: 8. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 9:48
Autor: Správce Webu