Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Vykurovanie 2021

Konferencia VYKUROVANIE 2021

Tradičná konferencia so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“. Tento rok bol 29. ročníkom, kedy sa skupina odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, pre celý text

ostatné | 6. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

FACILITY MANAGEMENT 2020

Facility management predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2020

V dňoch 2. – 4. septembra sa konal 6. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov a ASNEM – Asociácii energetických manažérov. Konferencia nadväzovala na úspešné predchádzajúce ročníky, tentokrát s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnoviteľné zdroje energie 2019

V dňoch 16. - 17. mája 2019 usporiadala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, na tému „Zásobovanie teplom budov s nulovou potrebou energie“. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie 2019

V dňoch 1. - 5. apríla 2019 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA; Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB; Slovenská komora stavebných inžinierov 27. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2019 pod názvom Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Energetický manažment 2019

V dňoch 11. - 12. marca 2019 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov 5. ročník konferencie Energetický manažment. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019

V dňoch 5. - 8. februára 2019 usporiadala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019 na tému Smart výrobky a technológie pre VODU, TEPLO, VZDUCH, PLYN.

celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Vnútorná klíma budov 2018

V dňoch 27. - 28. novembra 2018 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
so Slovenskou komorou stavebných inžinierov SKSI 29. ročník konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2018. celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítanie tepla 2018

V dňoch 8. - 9. novembra 2018 sa v Senci konala 18. konferencia s medzinárodnou účasťou. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie, vetranie a klimatizácia 2018

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, v dňoch 25.-26. októbra 2018 v Novom Smokovci, zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Společností pro techniku prostředí medzinárodnú konferenciu Vykurovanie, vetranie a klimatizácia 2018. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2018

V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa v Piešťanoch konal už 23. ročník vedecko - technickej konferencie
s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2018. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Facility management 2018

V dňoch 1.10.-2.10.2018 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) 16. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2018 na tému: “Pracovníci + Prostredie = Prosperita“. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Dňa 20.9.2018 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás usporiadala bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla.
celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Vetranie a klimatizácia 2018

V dňoch 14.-15. júna 2018 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnila 19. vedecko-odborná konferencia Vetranie a klimatizácia. celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Akustická konferencia 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava v dňoch 28.5.-29.5.2018 v kongresovom centre STU v Kočovciach, zorganizovala 23. medzinárodnú akustickú konferenciu. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Obnoviteľné zdroje energie 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia zorganizovala konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému „Nízkoteplotné systémy zásobovania teplom“. celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Energetický manažment 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov zorganizovala 4. ročník vedecko-odbornej konferencie Energetický manažment. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie 2018

Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 sa konala 12. - 16. februára 2018. Zameraná bola na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“. celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Vnútorná klíma budov 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v dňoch 5.-6.12.2017 zorganizovala 28. konferenciu VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2017, tento rok na tému: „Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie“. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítanie tepla 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 17. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10. novembra 2017 v Senci. celý text

ostatné | 11. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Facility management 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v dňoch 24.-25. októbra 2017 zorganizovala 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017 na tému Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2017

22. ročník vedecko - technická konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, sa konal v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Piešťanoch v hoteli Magnólia. celý text

ostatné | 21. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Obnoviteľné zdroje energie 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia zorganizovala konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie, je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po šestnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v energetike na Obnoviteľné zdroje energie. celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Protipožiarna ochrana stavieb

Odborný seminár organizovaný v spolupráci s firmou ISOVER Protipožiarna ochrana stavieb sa uskutočnil v Bratislave a v Košiciach, v dňoch 25.4.2017 a 27.4.2017. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Energetický manažment 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) zorganizovala 3. ročník konferencie Energetický manažment. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
zorganizovala už 25. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2017. celý text

náš tip | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Aquatherm 2017

19. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra. Veľtrh sa bude konať v dňoch od 7. do 10. februára 2017 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra.

SSTP organizuje počas výstavy odborné semináre, pod názvom: BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE - voda - teplo - vzduch - plyn

Pozvánku na odborné semináre nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Indoor Climate of Buildings 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vás pozýva na 27. ročník konferencie a 9. ročník medzinárodnej konferencie Indoor Climate of Buildings (ICB) 2016.

It is my pleasure to invite you to the Indoor Climate of Buildings (ICB) 2016 conference. ICB 2016 is the 27th annual and 9th International conference organized by the Slovak Society of Environmental Technology (SSTP), held in Slovakia. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítanie tepla 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 16. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2016. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2016

21. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná