Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Vykurovanie 2021

Konferencia VYKUROVANIE 2021

Tradičná konferencia so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“. Tento rok bol 29. ročníkom, kedy sa skupina odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, pre celý text

ostatné | 6. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

FACILITY MANAGEMENT 2020

Facility management predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie. Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2020

V dňoch 2. – 4. septembra sa konal 6. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov a ASNEM – Asociácii energetických manažérov. Konferencia nadväzovala na úspešné celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Obnoviteľné zdroje energie 2019

V dňoch 16. - 17. mája 2019 usporiadala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, na tému „Zásobovanie teplom budov s nulovou potrebou energie“. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie 2019

V dňoch 1. - 5. apríla 2019 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA; Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB; Slovenská komora stavebných inžinierov 27. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2019 pod názvom Smart technológie a inová celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Energetický manažment 2019

V dňoch 11. - 12. marca 2019 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov 5. ročník konferencie Energetický manažment. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019

V dňoch 5. - 8. februára 2019 usporiadala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019 na tému Smart výrobky a technológie pre VODU, TEPLO, VZDUCH, PLYN.

celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Vnútorná klíma budov 2018

V dňoch 27. - 28. novembra 2018 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
so Slovenskou komorou stavebných inžinierov SKSI 29. ročník konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítanie tepla 2018

V dňoch 8. - 9. novembra 2018 sa v Senci konala 18. konferencia s medzinárodnou účasťou. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie, vetranie a klimatizácia 2018

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, v dňoch 25.-26. októbra 2018 v Novom Smokovci, zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Společností pro techniku prostředí medzinárodnú konferenciu Vykur celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2018

V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa v Piešťanoch konal už 23. ročník vedecko - technickej konferencie
s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2018. celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Facility management 2018

V dňoch 1.10.-2.10.2018 zorganizovala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) 16. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2018 na tému: “Pracovníci + Prostredie = Prosperita“. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Dňa 20.9.2018 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás usporiadala bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla.
celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Vetranie a klimatizácia 2018

V dňoch 14.-15. júna 2018 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnila 19. vedecko-odborná konferencia Vetranie a klimatizácia. celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Akustická konferencia 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava v dňoch 28.5.-29.5.2018 v kongresovom centre STU v Kočovciach, zorganizovala 23. medzinárodnú akustickú konferenciu. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Obnoviteľné zdroje energie 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia zorganizovala konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému „Nízkoteplotné systémy zásobovania teplom“. celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Energetický manažment 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov zorganizovala 4. ročník vedecko-odbornej konferencie Energetický manažment. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie 2018

Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 sa konala 12. - 16. februára 2018. Zameraná bola na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“. celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Vnútorná klíma budov 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v dňoch 5.-6.12.2017 zorganizovala 28. konferenciu VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2017, tento rok na tému: „Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie“. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítanie tepla 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 17. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10. novembra 2017 v Senci. celý text

ostatné | 11. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Facility management 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v dňoch 24.-25. októbra 2017 zorganizovala 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017 na tému Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2017

22. ročník vedecko - technická konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, sa konal v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Piešťanoch v hoteli Magnólia. celý text

ostatné | 21. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Obnoviteľné zdroje energie 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia zorganizovala konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie, je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po šestnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v energe celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Protipožiarna ochrana stavieb

Odborný seminár organizovaný v spolupráci s firmou ISOVER Protipožiarna ochrana stavieb sa uskutočnil v Bratislave a v Košiciach, v dňoch 25.4.2017 a 27.4.2017. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Energetický manažment 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) zorganizovala 3. ročník konferencie Energetický manažment. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
zorganizovala už 25. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2017. celý text

náš tip | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Aquatherm 2017

19. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra. Veľtrh sa bude konať v dňoch od 7. do 10. februára 2017 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra.

SSTP organizuje počas výstavy odborné semináre, celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Indoor Climate of Buildings 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vás pozýva na 27. ročník konferencie a 9. ročník medzinárodnej konferencie Indoor Climate of Buildings (ICB) 2016.

It is my pleasure to celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítanie tepla 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 16. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2016. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2016

21. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná