Navigácia

Obsah

Sanhyga 2017

Typ: ostatné
22. ročník vedecko - technická konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, sa konal v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Piešťanoch v hoteli Magnólia.

Konferencia bola určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 22. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2017 analyzoval problematiku zdravotnej techniky  na aktuálne tematické okruhy :

  • legislatíva a trendy v zdravotnej technike
  • kvalita vody a jej úprava
  • realizácia zdravotnotechnických inštalácií – skúsenosti z praxe
  • vodovody v budovách
  • príprava teplej vody


Konferencia bola stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti.

Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie. Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v témach, ako sú:
Legislatívne predpisy, vyhlášky a normy STN EN, zásobovanie budov vodou, potrubné materiály, hygiena a úprava vody, rozvody vody na hasenie, odvodnenie vonkajších priestorov, predčistenie odpadovej vody a DČOV,  degradácie potrubných rozvodov, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, využitie sivej vody, vsakovacie systémy, využitie obnoviteľných zdrojov pri ohreve pitnej vody,  ZTI vo výškových budovách, čerpadlá v zdravotnej technike, plynovody a plynové odberné zariadenia a pod.

 

FOTOGALÉRIA

 

 


Príloha

Vytvorené: 8. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 9:49
Autor: Správce Webu