Navigácia

Obsah

Meranie a rozpočítanie tepla 2016

Typ: ostatné
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 16. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2016.

16. ročník konferencie sa uskutoční v dňoch 10. – 11.novembra 2016 v Senci, hotel Senec.

Program konferencie je rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem a diskusného fóra. Úvodné prednášky budú venované vývoju v energetickej legislatíve v roku 2016, kedy boli vydané nové pravidlá regulácie cien elektrickej energie, plynu, vody a tepla. To isté platí pokiaľ ide o štandardy kvality kde došlo k spresneniu pravidiel. Predpisom, na vydanie ktorého odborná verejnosť zúčastňujúca sa podujatia čakala, je nesporne Vyhláška  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z. z 21. marca 2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Pozornosť budeme venovať nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti  dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 3.11.2016 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

 

Odborný garant:
Ing. Michal Piterka
Stavebné bytové družstvo Komárno
Zimná ul. č. 16,  945 01 Komárno               
e-mail: mpiterka@azet.sk              


Organizačný garant:  
Viera Slabejová                                                         
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk

 

FOTOGALÉRIA

 


Generálny partner:

ISTA.sk
www.ista.sk


Vytvorené: 21. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 9:51
Autor: Správce Webu