Navigácia

Obsah

Sanhyga 2016

Typ: ostatné
21. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky.

Vedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2016, ktorej 21. ročník sa bude konať v dňoch 13. a  14. októbra 2016 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení  v budovách.  Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí  renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Program tohtoročnej 21. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2016 analyzuje problematiku zdravotnej techniky  na aktuálne tematické okruhy :

  • legislatíva a trendy v zdravotnej technike
  • kvalita vody
  • potrubia vodovodu
  • navrhovanie vodovodu a kanalizácie v budovách
  • realizácia zdravotnotechnických inštalácií – skúsenosti z praxe
  • zásobovanie budov plynom.


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 10.10.2016 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

 

Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.                        
Stavebná fakulta STU Bratislava                  
Radlinského 11, 810 05 Bratislava               
e-mail: jana.perackova@stuba.sk              


Organizačný garant:  
Viera Slabejová                                                         
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 21. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 9:53
Autor: Správce Webu