Navigácia

Obsah

Vykurovanie 2021

Typ: ostatné
Konferencia VYKUROVANIE 2021

Tradičná konferencia so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“. Tento rok bol 29. ročníkom, kedy sa skupina odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, pre

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti. Odborný program bol rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

• Energetika budov

• Progresívna výroba tepla

• Obnoviteľné zdroje energie

• Automatizácia vo vykurovaní

• Energetické služby

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných sekcií, so 4 diskusnými fórami. S pútavými prednáškami vystúpilo mnoho odborníkov. Odborných prednášok zaznelo skoro 100. Odprezentované príspevky sú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem prezentovali svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Hoci konferencia bola presúvaná, koncom júna sa nám podarilo zorganizovať túto vedecko – odbornú konferenciu, kedy nám COVID situácia umožnila hromadné podujatie. Za prísnych protiepidemiologických opatrení sme dokázali zabezpečiť celkový priebeh konferencie. Tohto roku to bola prvá akcia SSTP, ktorá sa konala prezenčnou formou.

Cenu Prof. Ing. J.K.Pekaroviča, DrSc. si tento rok 2021 odniesol pán prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., za dlhoročnú prácu v odbore Vykurovanie. Gratulujeme.

V znamení kultúrnej vložky sa konali 3 živé vystúpenia, kde vystúpili rôznorodí hudobníci ako Lenka Piešová so svojou kapelou, SILENT TRIO a sláčikové kvarteto ART.

Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie pána prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.  Poďakovanie patrí organizačnej garantke zo SSTP, Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.

 

Text: Ing. Eva Švarcová, foto: Ing. Martina Mudrá, Ing. Barbora Junasová, Ing. Anna Predajnianska,

Katedra technických zariadení budov SvF STU


Vytvorené: 6. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2021 22:25
Autor: Správce Webu