Navigácia

Obsah

Správy

Vykurovanie 2018

Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 sa konala 12. - 16. februára 2018. Zameraná bola na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“. celý text

ostatné | 17. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Vnútorná klíma budov 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v dňoch 5.-6.12.2017 zorganizovala 28. konferenciu VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2017, tento rok na tému: „Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie“. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítanie tepla 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 17. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10. novembra 2017 v Senci. celý text

ostatné | 11. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Facility management 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v dňoch 24.-25. októbra 2017 zorganizovala 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017 na tému Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi. celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2017

22. ročník vedecko - technická konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, sa konal v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Piešťanoch v hoteli Magnólia. celý text

ostatné | 21. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Obnoviteľné zdroje energie 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia zorganizovala konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, na tému Budovy s takmer nulovou potrebou energie, je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po šestnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v energetike na Obnoviteľné zdroje energie. celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Protipožiarna ochrana stavieb

Odborný seminár organizovaný v spolupráci s firmou ISOVER Protipožiarna ochrana stavieb sa uskutočnil v Bratislave a v Košiciach, v dňoch 25.4.2017 a 27.4.2017. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Energetický manažment 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) zorganizovala 3. ročník konferencie Energetický manažment. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Vykurovanie 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
zorganizovala už 25. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2017. celý text

náš tip | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Aquatherm 2017

19. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra. Veľtrh sa bude konať v dňoch od 7. do 10. februára 2017 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra.

SSTP organizuje počas výstavy odborné semináre, pod názvom: BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE - voda - teplo - vzduch - plyn

Pozvánku na odborné semináre nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Indoor Climate of Buildings 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vás pozýva na 27. ročník konferencie a 9. ročník medzinárodnej konferencie Indoor Climate of Buildings (ICB) 2016.

It is my pleasure to invite you to the Indoor Climate of Buildings (ICB) 2016 conference. ICB 2016 is the 27th annual and 9th International conference organized by the Slovak Society of Environmental Technology (SSTP), held in Slovakia. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítanie tepla 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 16. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2016. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2016

21. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky. celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Facility management 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Vás pozývajú na 14. vedecko - odbornú konferenciu so zahraničnou účasťou
FACILITY MANAGEMENT 2016
na tému Outsourcing v správe a údržbe budov celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava
Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava celý text

ostatné | 27. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Vetranie a klimatizácia 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás Vás pozývajú na 18. ročník vedecko-odbornej konferencie VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2016, ktorá sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v Hotel Panorama Resort, Štrbské pleso v dňoch 2. - 3. jún 2016. Prípravný výbor pripravil program na tému: Zelená úsporám energie. celý text

ostatné | 25. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Akustická medzinárodná konferencia 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje 21. ročník medzinárodnej AKUSTICKEJ KONFERENCIE 2016. celý text

ostatné | 1. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Obnoviteľné zdroje energie 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, ktorá je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po pätnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v energetike na Obnoviteľné zdroje energie tento krát na tému: Nízkoexergetické systémy pre zásobovanie budov teplom. celý text

ostatné | 22. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Energetický manažment 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) organizuje už 2. ročník konferencie Energetický manažment, čím nadväzuje na úspešný 1. ročník, ktorý sa konal v roku 2015 vo Vyhniach. Problematika energetického manažmentu je stále aktuálna, vzhľadom k dôležitosti komplexného prístupu riadenia procesov v návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení. celý text

ostatné | 25. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Odborné sprievodné semináre počas AQT 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia SSTP, člen ZSVTS Vás pozývajú na sprievodné odborné semináre ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - voda - teplo - vzduch - plyn - v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2016 celý text

ostatné | 1. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

XV. ročník Týden Facility managementu 2015

Dovolujeme si Vás jménem asociace IFMA CZ pozvat na tradiční prestižní, v tomto roce jubilejní, akci Týden Facility managementu 2015, která se bude konat ve dnech 9. – 12. listopadu 2015 v Praze a nese motto„PŘIDANÁ HODNOTA FACILITY MANAGEMENTU".
celý text

ostatné | 1. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Meranie a rozpočítavanie tepla 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava celý text

ostatné | 1. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS Bratislava
Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou popredných firiem. celý text

ostatné | 1. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Sanhyga 2015

Konferencia sa uskutoční v dňoch 15. - 16.10.2015, V Piešťanoch, v hoteli Magnólia. celý text

ostatné | 18. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

Facility management 2015

Konferencia sa uskutoční v dňoch 6. - 7.10.2015, na Štrbskom Plese. celý text

ostatné | 1. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou popredných firiem celý text

ostatné | 14. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Agrokomplex Výstavníctvo Nitra
Vás pozývajú na sprievodnú vedecko-odbornú konferenciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2015 v Nitre celý text

ostatné | 9. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Nízkoteplotné vykurovanie 2015

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, organizuje 15. konferenciu so zahraničnou účasťou NÍZKOTEPLOTNÉ VYKUROVANIE 2015,
na tému Obnoviteľné zdroje energie – budúcnosť prevádzky budov. celý text

ostatné | 1. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Adiabatické chladenie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava Vás pozývajú na odborný seminár ADIABATICKÉ CHLADENIE. celý text

ostatné | 1. 3. 2015 | Autor: Správce Webu