fs

Nové číslo pevnej linky

Máme nové číslo pevnej linky do kancelárie SSTP: 02/5020 7627

Viac

Slovenská Spoločnosť pre Techniku Prostredia

si v roku 2015 pripomenula 25. výročie svojho vzniku.

Viac

Číslo účtu SSTP v tvare IBAN

SK67 0200 0000 0013 0719 2857

Viac