Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

12.03.2021

Vykurovanie 2021

VYKUROVANIE 2021

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu na Slovensku Vám oznamujeme, že konferencia VYKUROVANIE 2021 plánovaná na apríl 2021, bude preložená na máj, resp. jún 2021.

Detail

09.12.2020

VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2020

V dňoch 1. – 2. decembra sa konal 31. ročník konferencie Vnútorná klíma budov pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia a Katedry technických zariadení budov SvF STU v Bratislave. Konferencia nadväzovala na úspešné predchádzajúce ročníky, tentokrát s podtextom „Vnútorné prostredie budov“. Konferencia sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnila prvý krát on-line formou.

Detail

05.10.2020

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2020

V dňoch 2. – 4. septembra sa konal 6. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov a ASNEM – Asociácii energetických manažérov. Konferencia nadväzovala na úspešné predchádzajúce ročníky, tentokrát s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“.

Detail