Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

Kalendár akcií

28.09.2020 - 29.09.2020

FM

FACILITY MANAGEMENT 2020

15.10.2020 - 16.10.2020

MaRT 2020

Meranie a rozpočítanie tepla 2020

26.10.2020 - 27.10.2020

VZT

VZDUCHOTECHNIKA 2020

12.11.2020 - 13.11.2020

Sanhyga 20

SANHYGA 2020