Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

29.11.2021

web_VKB 2021

VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2021

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava pripravila 32. ročník medzinárodnej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2021 na tému COVID-19 je stále tu. Konferencia sa bude konať on-line, v dňoch 6. - 7.12.2021.

Detail

29.10.2021

Sanhyga 2021 – jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky

Sanhyga 2021 – jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky

V dňoch 18. – 19. 10. 2021 sa na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch v hoteli Esplanade konal jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedecko –technickej konferencie SANHYGA 2021 Vodovody - Kanalizácia –Plynovody. Konferencia sa mala konať v roku 2020, avšak v dôsledku pandémie sa nemohla realizovať prezenč

Detail

14.10.2021

Správa z konferencie Facility manegement 2021

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ako členská organizácia ZSVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizovala 19. ročník vedecko – odbornej medzinárodnej konferencie Facility management 2021.

Detail