Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

26.11.2020

VKB 2020

VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2020

1.-2. XII. 2020, On-line konferencia. 31. konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2020, organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v tomto roku uskutoční na tému: „Vnútorné prostredie budov“.

Detail

05.10.2020

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2020

Vážení priaznivci konferencie Meranie a rozpočítanie tepla, absencia programu tohto odbornou verejnosťou rešpektovaného a obľúbeného podujatia na webe SSTP Vám naznačila, že epidemiologická situácia zasiahne aj do konania jubilejného 20. ročníka. Je nám neskutočne ľúto, že sa podujatie neuskutoční v plánovanom termíne 15. - 16. 10. 2020, ale opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva vylučujú uskutočnenie konferencie.

Detail

05.10.2020

VZDUCHOTECHNIKA 2020

S poľutovaním si Vám dovoľujeme oznámiť, že z dôvodu pandémie sa konferencia v plánovanom termíne NEUSKUTOČNÍ. Všetkých generálnych partnerov, hlavných partnerov i výstavných partnerov, ako aj všetkých prednášateľov a v neposlednom rade aj potenciálnych účastníkov budeme včas informovať o novom termíne a mieste konania.

Detail