Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

Najbližšie podujatia

baner

Novinky

24.08.2016

Building simulation 2017

V dňoch 7. až 9. augusta 2017 sa v San Franciscu, Kalifornia, USA, uskutoční medzinárodná konferencia BUILDING SIMULATION 2017. Registrácia a podávanie odborných príspevkov je možné cez stránku http://www.buildingsimulation2017.org/. Záväzný termín na podávanie abstraktov bol predĺžený do 17.08.2016.

Detail

24.08.2016

Simulace budov a techniky prostředí 2016

V dňoch 10. až 11. novembra 2016 sa v Brne uskutoční medzinárodná konferencia SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 2016 Registrácia a podávanie odborných príspevkov je možné cez stránku http://ibpsa.cz/conftool2016/

Detail

24.08.2016

Facility management 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Vás pozývajú na 14. vedecko - odbornú konferenciu so zahraničnou účasťou FACILITY MANAGEMENT 2016 na tému Outsourcing v správe a údržbe budov

Detail

25.05.2016

Zlatá medaila REHVA - ocenenie prof. Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD. 1

Zlatá medaila REHVA - ocenenie prof. Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD.

Najvyššie vyznamenanie Európskej federácie – Zlatá medaila REHVA za celoživotný prínos pre REHVA a prínos pre rozvoj vedy a techniky v oblasti technických zariadení budov pre prezidenta ZSVTS prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., EUR ING.

Detail