Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a členom Europskej  federácie spoločnosti vykurovania, vetrania a klimatizácie REHVA so sidlom v Bruseli a asociovanej organizácie ASHRAE v USA.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia je garantom odborných aktivít v oblasti TZB a techniky prostredia na Slovensku. 

Kalendár akcií

16.05.2019 - 17.05.2019

OZE

Obnoviteľné zdroje energie 2019

Novinky

25.03.2019

GREEN WAY

Pozvánka na X. sympozium GREEN WAY 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 10. spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov. Účelem tohoto již tradičního setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti. Pro tyto účely je připraven společenský večer v závěru 1. dne sympozia.

Detail

16.07.2018

prof. Valášek

Životné jubileum prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD.

V posledných júnových dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., osobnosť, ktorú netreba širokej odbornej verejnosti na Slovensku aj v zahraničí v oblasti technických zariadení budov (TZB) predstavovať. Pri príležitosti 80. narodenín by sme mu chceli aj touto cestou čo najsrdečnejšie zablahoželať.

Detail

14.11.2017

Program

PROF / TRAC - Domy s takmer nulovou potrebou energie

Dňa 9. novembra 2017 sa v Senci konalo školenie PROF/TRAC pod názvom Domy s takmer nulovou potrebou energie. Na podujatí prednášali poprední odborníci z SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov, AEE - Association of energy engineers - Asociácia energetických inžinierov, Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Detail

23.12.2016

Študenstká osobnosť Slovenska 2016

Študentská osobnosť Slovenska 2016

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, ktorej hlavným organizátorom je Junior Chamber International-Slovakia a uskutočňuje sa pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Študentskou osobnosťou Slovenska ak.r. 2015/2016 za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedecko-výskumnej oblasti v kategórii Stavebníctvo, architektúra sa stala Ing. Veronika Földvary, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

Detail

25.05.2016

Zlatá medaila REHVA - ocenenie prof. Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD. 1

Zlatá medaila REHVA - ocenenie prof. Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD.

Najvyššie vyznamenanie Európskej federácie – Zlatá medaila REHVA za celoživotný prínos pre REHVA a prínos pre rozvoj vedy a techniky v oblasti technických zariadení budov pre prezidenta ZSVTS prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., EUR ING.

Detail