Navigácia

Obsah

Orgány SSTP

 

Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia zvolilo na svojom poslednom zasadnutí dňa 30.10.2013 v zmysle stanov SSTP:

 

predsedníctvo na roky 2013-2016 v zložení:

Predseda:   prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  
Podpredseda:   doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD  
Vedecký tajomník:   doc. Ing. Karol Ferstl, PhD 
Organizačný tajomník:  Ing. Peter Pochaba  
Hospodár:  Ing. Milan Held

 

revíznu komisiu SSTP v zložení: 

Predseda: (bude zvolený členmi RK SSTP)     
Členovia: Ing. Vladimíra Malíková
  Ing. Jaroslav Šotník, PhD.
  doc. Ing.  Viktor Kabát, PhD.
  Ing. Peter Komrska
  prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD