Navigácia

Obsah

VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2020

Typ: ostatné
V dňoch 1. – 2. decembra sa konal 31. ročník konferencie Vnútorná klíma budov pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia a Katedry technických zariadení budov SvF STU v Bratislave. Konferencia nadväzovala na úspešné predchádzajúce ročníky, tentokrát s podtextom „Vnútorné prostredie budov“. Konferencia sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnila prvý krát on-line formou.

Téma konferencie bola zameraná pre študentov doktorandského štúdijného programu: Teória a technika prostredia budov, rovnako aj širokému okruhu odborníkov ako architektom, projektantom, staviteľom, správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež pracovníkom z oblasti  životného prostredia, zástupcom vedy, a výskumu a školstva. Prednášateľmi boli doktorandi z našej TZB katedry,  a zo spriatelených stavebných fakúlt ČVUT Praha, VÚT Brno, TU Košice, VŠB TU Ostrava. Konferencia bola prístupná študentom predmetov Vnútorné prostredie budov a Technika prostredia inteligentných budov, vzhľadom na to, že prednášaná problematika je spätá s učebnými osnovami predmetov a pre študentov má prínos v podobe nových informácií. Odborný program bol rozdelený do piatich sekcií, so zameraním na stratégiu a legislatívu vo vnútornom prostredí budov, fyzikálne a chemické zložky vnútorného prostredia budov, stavebné konštrukcie a techniku prostredia. Súčasťou programu bol aj čas na dve diskusné fóra.

vkb

Za súčasných podmienok odznelo on-line 27 zaujímavých a hlavne prínosných prednášok, ktorých sa zúčastnilo približne 50  ľudí. Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. Aj napriek pandemickej situácií, boli účastnici radi, že sa môžu stretnúť aspoň vo virtuálnej forme. Veľká vďaka patrí organizačnej garantke, Ing. Barbore Junasovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim a aj odbornej verejnosti.


Vytvorené: 21. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2020 09:32
Autor: Správce Webu