Navigácia

Obsah

Správa z konferencie ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2023

Typ: ostatné
2 V dňoch 13. – 14. apríla 2023 sa konal 9. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov.

Konferencia nadväzovala na úspešné predchádzajúce ročníky, tentokrát s podtextom „Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie“. Konferencia sa už klasicky uskutočnila vo Vysokých Tatrách v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom s malebným výhľadom na Kriváň, ktorý si účastníci konferencie mohli vychutnať z pohodlia izieb, reštaurácie alebo wellness.

Téma konferencie bola zameraná pre energetických inžinierov, odborníkov z oblasti vykurovania a v neposlednom rade aj odborníkom z oblasti vedy a výskumu. Odborný program bol rozdelený do piatich sekcií, so zameraním na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, a podporné nástroje pre energetických manažérov, zelenú́ energiu pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú́ efektívnosť budov od prípravy po realizáciu, smart riešenia energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou programu bolo aj diskusné fórum.

Konferencia bola zahájená príhovorom odborného garanta doc. Ing. Michalom Krajčíkom, PhD. Prvý deň konferencie sa niesol v duchu stratégii,  legislatívy a podporných nástrojov v energetickom manažmente a energetickej efektívnosti tzv. „zelenej energie“ vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a aktuálnych prístupov k projektom garantovaných energetických služieb. Prvú sekciu zahájila  Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc (SIEA) svojou prednáškou na aktuálnu tému ,, Financovanie dekarbonizácie prostredníctvom Programu Slovensko“. Rozobrať detailnejšie problematiku bolo umožnené na diskusnom fóre: „Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie“ Záverom prvého dňa bol spoločenský večer s koktailom partnerov a odovzdaním ceny SSTP za prínos k rozvoju energetického manažmentu na Slovensku, ktorá bola udelená Ing. Andrejovi Hanzelovi. Príjemný večer bol sprevádzaný živou hudbou kapely UKITAS.

Druhý deň konferencie bol venovaný projektom energetickej efektívnosti, zníženiu energetickej náročnosti, smart riešeniam v oblasti energetického manažmentu, energetickej efektívnosti a vnútornému prostrediu budov, po ktorom nasledovala záverečná diskusia a po nej záverečný obed. Za súčasných podmienok odznelo v prednáškovej sále 28 zaujímavých a hlavne prínosných prednášok, ktorých sa zúčastnilo približne 130 ľudí. Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie a tak, po povzbudivých slovách nastal čas opustiť podtatranskú dedinu s krásnym výhľadom na Tatry. Veľká vďaka patrí organizačnej garantke Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.


Príloha

Vytvorené: 4. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2023 10:54
Autor: Správce Webu