Navigácia

Obsah

Vykurovanie, Vetranie a Klimatizácia 2018

VVK 2018 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
Společnost pro techniku prostředí

Vás pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa pozývajú na medzinárodnú konferenciu Vykurovanie, Vetranie a Klimatizácia 2018, ktorá sa bude konať 25.-26. októbra 2018 v Novom Smokovci v hoteli Atrium.

Dátum konania: 25. 10. 2018 - 26. 10. 2018 začiatok od 08:30

Miesto konania: Nový Smokovec, Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry, 062 01

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 1.2 dní

Vážená odborná verejnosť,

tento rok si pripomíname 100. výročie vzniku Československa, kde od samotného počiatku zohrávali významnú úlohu i odborné združenia, zväzy a spoločnosti. 
Takými už takmer 30 rokov sú v Čechách "Společnost pro techniku prostředí" a na Slovensku "Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia". 
Navyše obidve profesijné organizácie sú stabilnými členmi Európskej federácie spoločností činných vo vykurovaní, vetraní a klimatizácií - REHVA.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov z Československa a vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti medzi SR a ČR.

Konferencia je rozdelená do 5.  tématických celkov:

I. 100 rokov ČSR / 25 rokov ČR a SR
II. vykurovanie
III. vetranie a klimatizácia
IV. meranie, regulácia a a riadenie  
V. obnoviteľné zdroje energie  

Pozývame všetkých odborníkov z oblasti techniky prostredia, ale aj zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, jako aj správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.     


Odborný garant:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                       
Stavebná fakulta STU Bratislava                             
Radlinského 11, 810 05 Bratislava                   
e-mail: dusan.petras@stuba.sk                                            


Prípravný výbor

prof. Ing. K. Kabele, CSc., (CZ) 
Ing. J. Petlach, Společnost pro techniku prostředí, (CZ)
doc. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU 
Ing. V. Malíková, SZČO        
Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU       
doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU  


Organizačný garant:  

Jana Polakovičová                                                         
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk

 

 


Prílohy

Vytvorené: 28. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2018 13:28