Navigácia

Obsah

VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2023

VKB 2023 34. konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2023, organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave, na tému „Vplyv klimatických zmien na tvorbu vnútorného prostredia budov“ sa uskutoční v dňoch 30.11.-1.12.2023 v Novom Smokovci.

Dátum konania: 30. 11. 2023 - 1. 12. 2023 začiatok od 09:00

Miesto konania: Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec, Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry, 062 01

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Cieľom konferencie je zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tento krát zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov.

Konferencia je rozdelená d 5. základných sekcií:

  • Vnútorné prostredie budov,
  • Fyzikálne zložky a VPB,
  • Chemické zložky a VPB,
  • Stavebné konštrukcie a VPB,
  • Technika prostredia VPB.

Konferencia je určená širokému okruhu odborníkov, najmä však architektom, projektantom, staviteľom, správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež pracovníkom z oblasti  životného prostredia, zástupcom vedy, výskumu a školstva. 


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 24.11.2023 - a jej zaslaním na  e-mail: konferencie@sstp.sk

 

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.      
Katedra technických zariadení budov             
Stavebná fakulta STU Bratislava     
Radlinského 11, 810 05 Bratislava  
e-mail: dusan.petras@stuba.sk 

Organizačný garant:  
Jana Lehotová Nôtová                                                        
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk


Prílohy

Vytvorené: 26. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2023 13:48