Navigácia

Obsah

Sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra TZB

Vás pozývajú v dňoch 7.–9. februára 2023 na sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2023
Inteligentné a energeticky efektívne systémy v budovách
VODA-TEPLO-VZDUCH

Dátum konania: 7. 2. 2023 - 9. 2. 2023 začiatok od 11:00

Miesto konania: AGROKOMPLEX VÝSTAVNICTVO NITRA, Výstavná 4, Nitra, 949 01

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 2.2 dní

Odborné semináre sú sprievodným seminárom pri výstave AQUA-THERM Nitra 2023 a je zameraný na problematiku vykurovania, vetrania a prevádzky zdrojov tepla a nízkoteplotných vykurovacích sústav pre nízkoenergetické domy, ktoré výrazne ovplyvňujú technické a hydraulické riešenia pripojenia rôznych druhov sústav a zdrojov tepla ústredného vykurovania za súčasného dodržiavania environmentálnych aspektov v súlade s novými legislatívnymi opatreniami a európskymi technickými normami, ktoré požadujú od nových budov výrazné využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Vývoj nových technických výrobkov zdrojov tepla a riešení vykurovacích systémov kladie vysoké nároky na prípravu stavby, návrh optimálneho hydraulického zapojenia zdroja tepla na vykurovacie systémy, vypracovanie projektovej dokumentácie a následne na ich realizáciu a optimálnu a bezpečnú prevádzku počas ich fyzickej a ekonomickej životnosti.

Cieľom seminárov je oboznámiť odbornú verejnosť  s návrhom a aplikáciami rôznych nových technológií navrhovania a projektovania vykurovacích systémov, hydraulického riešenia a pripojenia vykurovacích sústav, spôsobov regulácie a riadenia celých systémov pre energeticky úsporné domy.

Semináre sú určené projektantom, prevádzkovateľom, správcom a vlastníkom objektov, montážnym firmám, energetickým poradcom, študentom odboru TZB a TPB, ako aj uchádzačom o autorizáciu v SKSI.
 

Prihlášky posielajte e-mailom na konferencie@sstp.sk  najneskôr do 3.2.2023.


Odborný garant seminárov:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
e-mail: dusan.petras@stuba.sk 

Organiyačný garant:
Jana Lehotová Nôtová
SSTP Koceľova 15, Bratislava
tel.: +421(903) 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk

 


Prílohy

Vytvorené: 23. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2023 12:00