Navigácia

Obsah

SANHYGA 2023

logo 23 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov
Vás pozývajú na 27. medzinárodnú vedecko - technickú konferenciu SANHYGA 2023.

Dátum konania: 28. 9. 2023 začiatok od 08:30, dĺžka 7.5 hodín

Miesto konania: Clarion Congress Hotel Bratislava, Žabotova 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 04

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 7.5 hodín

SANHYGA 2023

Vodovody – Kanalizácia – Plynovody

ktorej 27. ročník sa bude konať 28. septembra 2023 v Clarion Congress Hoteli**** v Bratislave je stretnutím vedeckých a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení  v budovách.  Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí  renomovaní odborníci z technických univerzít, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

 

Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program konferencie SANHYGA 2023 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy:

  • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • vodovody v budovách
  • plymovody
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • vsakovacie systémy
  • technologické zariadenia v zdravotnej technike
  • kanalizácia v budovách

 

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 22.09.2023 - a jej zaslaním na  e-mail: konferencie@sstp.sk . Prihláška s podrobnejšími informáciami sa nachádza v prílohách.

 

Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.     
Stavebná fakulta STU Bratislava     
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk

 

Organizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15
815 94  Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
konferencie@sstp.sk


Prílohy

Vytvorené: 30. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 9. 2023 06:49