Navigácia

Obsah

SANHYGA 2021

Sanhyga 2021Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov

Dátum konania: 18. 10. 2021 - 19. 10. 2021 začiatok od 08:00

Miesto konania: Hotel Esplanade****, Piešťany, Kúpeľný ostrov, 92129 Piešťany

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Medzinárodná vedecko - technická konferencia

SANHYGA 2021
Vodovody – KanalizáciaPlynovody

ktorej jubilejný 25. ročník sa bude konať v dňoch 18. a 19. októbra 2021 v Piešťanoch v hoteli Esplanade****, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení  v budovách.  Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí  renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 25. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2021 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy:

  • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • zásobovanie budov vodou
  • kanalizačné systémy
  • vsakovanie a inovačné technológie
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • protipožiarne systémy
  • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
  • technologické zariadenia v zdravotnej technike

 

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 13.10.2021 - a jej zaslaním na  e-mail: konferencie@sstp.sk . Prihláška s podrobnejšími informáciami sa nachádza v prílohách.

 

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.     
Stavebná fakulta STU Bratislava     
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk

 

Organizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15
815 94  Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
konferencie@sstp.sk

 


Prílohy

Vytvorené: 22. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2021 07:42