Navigácia

Obsah

SANHYGA 2020

Sanhyga 20Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov

Dátum konania: 12. 11. 2020 - 13. 11. 2020 začiatok od 08:00

Miesto konania: hotel PARK***, Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 2, 921 01 Piešťany

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Medzinárodná vedecko - technická konferencia

 

SANHYGA 2020
Vodovody – KanalizáciaPlynovody

 

ktorej jubilejný 25. ročník sa bude konať v dňoch 12. a 13. novembra 2020 v Piešťanoch v hoteli PARK, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení  v budovách.  Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí  renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 25. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2020 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

  • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • zásobovanie budov vodou
  • kanalizačné systémy
  • vsakovanie a inovačné technológie
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • navrhovanie zariadení v zdravotnej technike
  • protipožiarne systémy
  • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI

 

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.     
Stavebná fakulta STU Bratislava     
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk

 

Organizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15
815 94  Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
sstp@zsvts.sk

 


Príloha

Vytvorené: 20. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 10. 2020 18:40