Navigácia

Obsah

SANHYGA 2019

Sanhyga_2019Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 24. medzinárodnú vedecko-technickú konferenciu.

Dátum konania: 10. 10. 2019 - 11. 10. 2019 začiatok od 08:00

Miesto konania: Hotel Magnólia, Nálepkova, 921 01 Piešťany

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Vedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou

SANHYGA 2019 Vodovody - Kanalizácia – Plynovody

ktorej 24. ročník sa bude konať v dňoch 10. a  11. októbra 2019 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení  v budovách.  Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí  renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 24. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2019 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

  • kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • zásobovanie budov vodou
  • príprava teplej vody
  • kanalizácia
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • navrhovanie zariadení v zdravotnej technike
  • skúsenosti z realizačnej praxe ZTI
  • plynovody a odberné plynové zariadenia


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 6.10.2019 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk .
 

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.   
Stavebná fakulta STU Bratislava    
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk


Organizačný garant:  

Jana Polakovičová                                                         
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 12. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 09:41