Navigácia

Obsah

Sanhyga 2018

SanhygaVedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2018, ktorej 23. ročník sa bude konať v dňoch 11. a 12. októbra 2018 v Piešťanoch v hoteli Magnólia.

Dátum konania: 11. 10. 2018 - 12. 10. 2018 začiatok od 08:00

Miesto konania: Hotel Magnólia, Nálepkova, 921 01 Piešťany

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Konferencia je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov. 

Program tohtoročnej 23. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2018 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy:

 legislatíva a trendy v zdravotnej technike
 kvalita vody a jej úprava
 kanalizácia a využitie zrážkovej vody
 plynovody, plynové odberné zariadenia a komínová technika
 vodovody
 príprava teplej vody


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 5.10.2018 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.
 

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.   
Stavebná fakulta STU Bratislava    
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk


Organizačný garant:  

Jana Polakovičová                                                         
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk 

 


Prílohy

Vytvorené: 7. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 9. 2018 13:57