Navigácia

Obsah

Obnoviteľné zdroje energie 2022

ozeSlovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tentokrát na tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov“.

Dátum konania: 16. 5. 2022 - 17. 5. 2022 začiatok od 08:30

Miesto konania: Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Konferencia sa uskutoční v termíne 16. – 17. máj 2022 v hoteli  Atrium, Nový Smokovec. Máme pripravených 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky najneskôr do 11.5.2022 - a jej zaslaním na e-mail: konferencie@sstp.sk
 

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.      
Katedra technických zariadení budov             
Stavebná fakulta STU Bratislava     
Radlinského 11, 810 05 Bratislava  
e-mail: dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU v Bratislave
prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave

Organizačný garant:  
Jana Lehotová Nôtová                                                        
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk 


Prílohy

Vytvorené: 13. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 5. 2022 12:02