Navigácia

Obsah

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2022

MaRT 2022Vážená odborná verejnosť,
radi by sme Vás informovali, že 21. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Meranie a rozpočítanie tepla sa uskutoční v Senci, hotel Senec, v dňoch 3. až 4. novembra 2022, za odbornej garancie a zloženia prípravného výboru tak, ako to bolo v uplynulých rokoch.

Dátum konania: 3. 11. 2022 - 4. 11. 2022 začiatok od 08:00

Miesto konania: Hotel Senec****, Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 21. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2022.

Prívlastok „tradičná“ je možno v súčasnej netradičnej dobe na diskusiu.

Pokračujúca pandémia, nárast cien energií, vojna len kúsok od našich hraníc a v dôsledku nej ďalší nárast cien energií, ich nedostatok, pripravované obmedzenie spotreby, nárast cien tepla, nebývalá inflácia, zatváranie firiem, prepúšťanie, stupňujúca sa a dlhé roky nikým neriešená energetická chudoba – to všetko nie je celkom tradičné.

V tejto atmosfére sme sa zamýšľali nad zmyslom organizovania tohto podujatia, veď v závere predchádzajúcej konferencie sme sa po 20. rokoch s podujatím a jeho účastníkmi vlastne potichu snažili rozlúčiť...

Udalosti posledných mesiacov nás všetkých presviedčajú, že nie je vhodný čas na rozlúčku a je vhodné/potrebné pripraviť konferenciu tak, aby sme v rámci možností ktoré máme, zorganizovali podujatie ktoré všetkým jeho účastníkom, ale najmä správcom bytových domov poskytne maximum informácií potrebných pre ich prácu v týchto náročných dňoch. Napokon, budú to najmä správcovia bytových domov, kto bude musieť takpovediac „na drobné“ premeniť politické rozhodnutia v energetike, premietnuť do mesačných zálohových platieb nové, akokoľvek zastropované, ale predsa len vysoké ceny plynu, elektrickej energie, tepla, vody.

Preto budeme tradične pozornosť venovať rozpočítavaniu nákladov, budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie, ale v programe vytvárame priestor na pripomenutie možností úspor, šetrenia, v programe je miesto na upozornenia na nevyužitý potenciál energetických úspor v budovách.

V diskusnom fóre sa chceme venovať predstaveniu návrhu novej Vyhlášky MH SR, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, vrátane pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Pozornosť budeme tradične venovať určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na stále sa vyvíjajúce inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie sa dotýka každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

V rámci každej sekcie bude priestor na diskusiu k odprednášaným témam.

Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov, developerským spoločnostiam. Veríme, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Organizátori, prednášatelia, generálni partneri, partneri a firmy prezentujúce sa na 21. ročníku konferencie sa tešia na Vašu účasť.


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 26.10.2022 - a jej zaslaním na  e-mail: konferencie@sstp.sk


Odborný garant:
Ing. Michal Piterka
Stavebné bytové družstvo Komárno
Zimná ul. č. 16
945 01 Komárno               
e-mail: mpiterka@azet.sk              


Organizačný garant:  
Jana Lehotová Nôtová                                                        
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk

 

Organizátori, prednášatelia, generálni partneri, partneri a firmy prezentujúce sa na 21. ročníku konferencie sa tešia na Vašu účasť.


Prílohy

Vytvorené: 1. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 10. 2022 21:34