Navigácia

Obsah

Medzinárodná konferencia ENEF

ENEFV dňoch 6.-7.11.2018 sa bude konať 13. ročník medzinárodnej konferencie ENEF zameranej na energetickú efektívnosť.

Dátum konania: 6. 11. 2018 - 7. 11. 2018 začiatok od 08:00

Miesto konania: Hotel Pod zámkom****, Bojnice

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 1.7 dní

Medzinárodná konferencia "enef" vstupuje do 13. ročníka. Konferencia venovaná energetickej efektívnosti si počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala obľubu v odbornej aj laickej verejnosti a má svoje pevné miesto na slovenskom trhu konferencií venovaných energii. Dvojročná periodicita konferencie umožňuje prinášať jej účastníkom vždy najnovšie trendy, informácie a poznatky z oblasti energetickej efektívnosti, energetických služieb, inteligentných riadiacich systémov a riešení a tiež využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Tematické okruhy konferencie:

1.  Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny

- ciele do roku 2020 a na obdobie po roku 2020
- finančné nástroje na zvýšenie energetickej náročnosti

2.  Progresívne technológie a riešenia pre využívanie obnoviteľných foriem energie
- biomasa
- druhotné zdroje surovín pre energetiku

3.  Racionálne využitie solárnej energie
- netradičné inštalácie solárnych systémov
- praktické skúsenosti od návrhu až po realizáciu

4.  Elektromobilita - trvalo udržateľná doprava
- súčasnosť a perspektívy
- inovačné technológie

5. Garantované energetické služby - kľúč k zvyšovaniu energetickej efektívnosti
verejných budov
- príležitosti vyplývajúce z novej regulácie Eurostatu
- kvalita prípravy a realizácie projektov GES v kontexte rastúceho trhu

6.  Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj
- riešenia pre mestá a obce
- inteligentné budovy a aspekty ich prevádzkovania

7.  Inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére
- moderné technológie pre zber dát a ich vyhodnocovanie
- inovatívne riešenia pre energetický manažment


http://www.enef.eu/2018/


Príloha

Vytvorené: 24. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 8. 2018 09:13