Navigácia

Obsah

FACILITY MANAGEMENT 2023

FM 2023 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) v dňoch 11.-12.12.2023 organizuje 21. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2023 na tému: Viete si predstaviť život bez správy budov?

Dátum konania: 11. 12. 2023 - 12. 12. 2023 začiatok od 08:30

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry, 059 85

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 1.1 dní

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 4. tématických celkov:

I.   Facility management 
II.  Správa budov
III. Prevádzka budov
IV.  Energetický manažment

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 6. decembra 2023.
 

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                  
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava         
e-mail: dusan.petras@stuba.sk

Organizačný garant:  
Jana Lehotová Nôtová                                                        
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk


Prílohy

Vytvorené: 9. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2023 09:38