Navigácia

Obsah

FACILITY MANAGEMENT 2021

FM 2021Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS organizuje 19. ročník vedecko - odbornej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2021 na tému "Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť".

Dátum konania: 27. 9. 2021 - 28. 9. 2021 začiatok od 08:30

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso, 059 85 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 1.2 dní

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5.  tématických celkov:

I.   Facility management 
II.  Správa budov
III. Prevádzka budov
IV. Informačné technológie  
V.  Energetický manažment

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 22. septembra 2021.
 

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                  
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava         
e-mail: dusan.petras@stuba.sk

Organizačný garant:  
Jana Lehotová Nôtová                                                        
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk


Prílohy

Vytvorené: 7. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2021 22:37