Navigácia

Obsah

FACILITY MANAGEMENT 2020

FMSlovenská spoločnosť pre techniku prostredia
v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave
organizuje 18. ročník vedecko - odbornej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2020 na tému "COVID 19 a BEZPEČNÉ PROSTREDIE BUDOV".

Dátum konania: 28. 9. 2020 - 29. 9. 2020 začiatok od 10:00

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso, 059 85 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.6 dní

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5.  tématických celkov:

I.   Facility management 
II.  Správa budov
III. Prevádzka budov
IV. Informačné technológie  
V.  Energetický manažment

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu sstp@zsvts.sk najneskôr do 23.9. 2019.

 

 

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                  
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava         
e-mail: dusan.petras@stuba.sk

Organizačný garant:  
Jana Lehotová Nôtová                                                        
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk


Prílohy

Vytvorené: 24. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 9. 2020 15:10