Navigácia

Obsah

FACILITY MANAGEMENT 2019

FM 2019Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave
organizuje 17. ročník vedecko - odbornej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2019 na tému "Kvalita vo facility managemente".

Dátum konania: 30. 9. 2019 - 1. 10. 2019 začiatok od 08:30

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso, 059 85 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 1.3 dní

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5.  tématických celkov:

I.   Facility management 
II.  Správa budov
III. Prevádzka budov
IV. Informačné technológie  
V.  Energetický manažment

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu sstp@zsvts.sk najneskôr do 23.9. 2019.

Odborní garanti:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                        doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava                   Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava                Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
e-mail: dusan.petras@stuba.sk              e-mail: viera.somorova@stuba.sk

Organizačný garant:  
Jana Polakovičová                                                         
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk


Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.


Prílohy

Vytvorené: 19. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 9. 2019 14:19