Navigácia

Obsah

Facility management 2018

FMSlovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje 16. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2018 na tému: “Pracovníci + Prostredie = Prosperita“

Dátum konania: 1. 10. 2018 - 2. 10. 2018 začiatok od 08:30

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso, 059 85 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5.  tématických celkov:

I.    Facility management 
II.   Správa budov
III. Prevádzka budov
IV.  Informačné technológie        
V.   Energetický manažment             

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 24.9.2018 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Odborní garanti:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                         doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava                    Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava                 Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
e-mail: dusan.petras@stuba.sk                e-mail: viera.somorova@stuba.sk

Organizačný garant:  
Jana Polakovičová                                                         
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk

 


Prílohy

Vytvorené: 16. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2018 19:07