Navigácia

Obsah

Energetický manažment 2022

EM 22Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje
8. ročník konferencie Energetický manažment, s podtextom „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať“, sa uskutoční 7. - 8. apríla 2022 v Grand hoteli Permon**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Dátum konania: 7. 4. 2022 - 8. 4. 2022 začiatok od 08:30

Miesto konania: Podbanské, hotel Permon, 059 85 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívny rámec a podporu energetickej efektívnosti, perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetické zhodnocovanie odpadov, garantované energetické služby, energetickú efektívnosť v priemysle a energetickú efektívnosť budov. Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať.“

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky - najneskôr do 1.4.2022 - a jej zaslaním na e-mail: konferencie@sstp.sk


Odborný garant:
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
Asociácia energetických inžinierov
e-mail: michal.krajcik@stuba.sk


Organizačný garant:            
Jana Lehotová Nôtová                                 
SSTP, Koceľova 15                                                 
815 94  Bratislava                                       
mobil.: +421 903 562 108                                          
e-mail: konferencie@sstp.sk
 

Prípravný výbor:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
Dr. Ing. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Ing. Svetlana Bartoňová, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov


Spolupracujúce organizácie:
SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
ASENEM - Asociácia energetických manažérov
ECB - Energetické centrum Bratislava
SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Stavebná fakulta STU v Bratislave

 


Prílohy

Vytvorené: 10. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2022 11:52