Navigácia

Obsah

ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2021

EM 2021Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 7. ročník konferencie Energetický manažment.

Dátum konania: 6. 9. 2021 - 7. 9. 2021 začiatok od 08:30

Miesto konania: Podbanské, hotel Permon, 059 85 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 1.2 dní

Energetický manažment získal dôležité postavenie a má pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva. Jeho dôležitosť sa prejavuje už pri návrhu projektov, nadväzne pri ich realizácii, ako aj pri prevádzke budov a technologických zariadení a riadení procesov. Úspešné predchádzajúce ročníky konferencie, ktoré sa konali v rokoch 2015 až 2020, sa stretli s pozitívnym ohlasom odbornej verejnosti. To nás zaväzuje k udržaniu vysokej odbornej a organizačnej úrovne tohto podujatia.

Siedmy ročník s podtextom „Nové trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie“ sa uskutoční 6. - 7. septembra 2021 v Grand hoteli Permon**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívny rámec a podporu energetickej efektívnosti, perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov energie, garantované energetické služby, energetickú efektívnosť v priemysle a energetickú efektívnosť a vnútorné prostredie budov. Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum „Obnoviteľné zdroje energie – ako ďalej v ich efektívnom využívaní?“

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

 

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky - najneskôr do 25.8.2021 - a jej zaslaním na e-mail: konferencie@sstp.sk


Odborní garanti:
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
SvF STU Bratislava
Asociácia energetických inžinierov
e-mail: michal.krajcik@stuba.sk

Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o.
Asociácia energetických inžinierov
e-mail: majorut@gmail.com


Organizačný garant:            
Jana Lehotová Nôtová                                 
SSTP, Koceľova 15                                                 
815 94  Bratislava                                       
mobil.: +421 903 562 108                                          
e-mail: konferencie@sstp.sk
 

 

Prípravný výbor:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
Dr. Ing. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Spolupracujúce organizácie:
SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
ASENEM - Asociácia energetických manažérov
ECB - Energetické centrum Bratislava
SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Stavebná fakulta STU v Bratislave


Prílohy

Vytvorené: 5. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2021 07:15