Navigácia

Obsah

Energetický manažment 2019

EM 2019V dňoch 11. - 12. marca 2019, organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov 5. ročník konferencie Energetický manažment.

Dátum konania: 11. 3. 2019 - 12. 3. 2019 začiatok od 09:00

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso, 059 85 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Piaty ročník s podtextom „Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou“ sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier, v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Konferencia bude pozostávať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu v oblasti energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, inteligentné riešenia pre garantované energetické služby, obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách, energetický manažment v priemysle a praktické skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti.

Veríme, že touto náplňou programu konferencia osloví architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva a tiež laickú verejnosť.
 

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 6.3.2019 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.


Odborní garanti:
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.     
Asociácia energetických inžinierov

Stavebná fakulta STU Bratislava     
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
e-mail: michal.krajcik@stuba.sk

Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o.
Asociácia energetických inžinierov
e-mail: majorut@gmail.com


Organizačný garant:            
Jana Polakovičová                                 
SSTP, Koceľova 15                                                 
815 94  Bratislava                                       
mobil.: +421 903 562 108                          
tel.: + 421 2 5020 7627                              
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk


Prílohy

Vytvorené: 11. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2019 15:05