Navigácia

Obsah

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vám ponúka plán odborných podujatí na rok 2020

 

Plán odborných podujatí 2021

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

prvá
z 2
ďalší posledná

VTaOST
20. 9. 2018 začiatok od 08:30, dĺžka 5 hodín
Miesto konania: ZSVTS
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla.
celý text

VaK 2018
14. 6. 2018 - 15. 6. 2018 začiatok od 09:00
Miesto konania: hotel Slovan***, Tatranská Lomnica
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Vás pozývajú na 19. vedecko-odbornú konferenciu. celý text

Akustická konferencia 2018 1
28. 5. 2018 - 29. 5. 2018 začiatok od 08:00
Miesto konania: Kočovce
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava organizuje v dňoch 28.5.-29.5.2018 v kongresovom centre STU v Kočovciach 23. medzinárodnú akustickú konferenciu. celý text

OZE 2018
16. 5. 2018 - 17. 5. 2018 začiatok od 08:00
Miesto konania: Nový Smokovec
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Vás pozývajú na 18. konferenciu so zahraničnou účasťou.
celý text

EM_2018
19. 3. 2018 - 20. 3. 2018 začiatok od 09:00
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 4. ročník konferencie Energetický manažment. celý text

web
12. 2. 2018 - 16. 2. 2018 začiatok od 08:00
Miesto konania: Podbanské, hotel Permon
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na 26. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch 12.-16.2.2018. celý text

VKB 2017
5. 12. 2017 - 6. 12. 2017 začiatok od 08:30
Miesto konania: Nový Smokovec
28. konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2017, organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v tomto roku uskutoční na tému: „Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie“. celý text

Program
9. 11. 2017 začiatok od 09:00, dĺžka 9 hodín
Miesto konania: Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Vás pozýva na školenie:
PROF / TRAC - Domy s takmer nulovou potrebou energie, ktoré sa bude konať:
9. XI. 2017, Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec
celý text

ZSVTS
8. 11. 2017 začiatok od 09:30, dĺžka 210 minút
Miesto konania: Technopol Bratislava
Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied. Koná sa počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017, ktorého cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. ZSVTS, spolu so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou rektorskou konferenciou a Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií, vystupuje v úlohe odborného garanta Týždňa. celý text

FM 2017
24. 10. 2017 - 25. 10. 2017 začiatok od 08:30
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017 na tému Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi. celý text

Sanhyga 2017
19. 10. 2017 - 20. 10. 2017 začiatok od 08:00
Miesto konania: Hotel Magnólia
Vedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, ktorej 22. ročník sa bude konať v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Piešťanoch v hoteli Magnólia. celý text

Seminár - Bratislava
27. 9. 2017 začiatok od 08:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Dom ZSVTS
Pozvánka na odborný seminár pre projektantov, energetikov, prevádzkovateľov a technických pracovníkov. celý text

Seminár_Žilina
26. 9. 2017 začiatok od 08:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Hotel Dubná skala
Pozvánka na odborný seminár pre projektantov, energetikov, prevádzkovateľov a technických pracovníkov. celý text

Seminár
25. 9. 2017 začiatok od 08:00, dĺžka 7 hodín
Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Dom techniky ZSVTS
Pozvánka na odborný seminár pre projektantov, energetikov, prevádzkovateľov a technických pracovníkov. celý text

19. 9. 2017 začiatok od 08:30, dĺžka 5 hodín
Miesto konania: ZSVTS
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na bezplatný odborný seminár s prezentáciou popredných firiem. celý text

14. 6. 2017 začiatok od 09:30, dĺžka 210 minút
Miesto konania: ZSVTS
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
člen ZSVTS Bratislava

Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou popredných firiem celý text

22. medzinárodná akustická konferencia 2017
29. 5. 2017 - 30. 5. 2017 začiatok od 08:00
Miesto konania: Kočovce
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku a kmitania;
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky a kmitania s Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave;
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV;
Slovenská komora stavebných inžinierov
organizuje 22. medzinárodnú AKUSTICKÚ KONFERENCIU. celý text

Obnoviteľné zdroje energie 2017
9. 5. 2017 - 10. 5. 2017 začiatok od 08:00
Miesto konania: hotel SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Stavebná fakulta STU Bratislava
Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 17. konferenciu so zahraničnou účasťou celý text

semínár_Košice
27. 4. 2017 začiatok od 08:30, dĺžka 270 minút
Miesto konania: Dom techniky ZSVTS /hotel Centrum/
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
a
ISOVER spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou
Vás pozývajú na seminár Protipožiarna ochrana stavieb celý text

ISOVER
25. 4. 2017 začiatok od 08:30, dĺžka 270 minút
Miesto konania: Lindner hotel, Gallery Cental
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
a
ISOVER spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou
Vás pozývajú na seminár Protipožiarna ochrana stavieb celý text

Energetický manažment 2017
20. 4. 2017 - 21. 4. 2017 začiatok od 10:00
Miesto konania: hotel Slovan***, Tatranská Lomnica
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) organizuje už 3. ročník konferencie Energetický manažment, čím nadväzuje na úspešné predchádzajúce 2 ročníky, konané v rokoch 2015 a 2016. Energetický manažment má svoje dôležité miesto v komplexnom prístupe k riadeniu, návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení. celý text

Biomasa 2017
23. 3. 2017 začiatok od 14:30, dĺžka 120 minút
Miesto konania: Bratislava, Výstavisko Incheba
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Stavebná fakulta STU Bratislava, Vás pozývajú na sprievodný odborný seminár v rámci veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA/VODA 2017. celý text

Program a prihláška na 25. medzinárodnú konferenciu
6. 3. 2017 - 10. 3. 2017 začiatok od 08:00
Miesto konania: Podbanské, hotel Permon
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava
v dňoch 6.-10.marca 2017
organizuje 25. medzinárodnú konferenciu
VYKUROVANIE 2017 celý text

EUREM
1. 3. 2017 - 23. 6. 2017 začiatok od 08:00
Miesto konania: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
ORGANIZÁCIA KURZU
Kurz zahŕňa 18 dní výučby, kompletné študijné materiály v slovenčine dostupné online, individuálne konzultácie počas prípravy projektovej práce, záverečnú skúšku, ako aj občerstvenie a obedy v priebehu kurzu.

Miesto konania: Bratislava

Odborná spolupráca:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave celý text

Aquather 2017
7. 2. 2017 - 10. 2. 2017 začiatok od 10:00
Miesto konania: AGROKOMPLEX VÝSTAVNICTVO NITRA
19. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra. Veľtrh sa bude konať v dňoch od 7. do 10. Februára 2017 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra.

SSTP organizuje počas výstavy odborné semináre, pod názvom: BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE - voda - teplo - vzduch - plyn

Pozvánku na odborné semináre nájdete v prílohe. celý text

27. 11. 2016 - 30. 11. 2016 začiatok od 15:00
Miesto konania: Štrbské pleso
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vás pozýva na 27. ročník konferencie a 9. ročník medzinárodnej konferencie Indoor Climate of Buildings (ICB) 2016.

It is my pleasure to invite you to the Indoor Climate of Buildings (ICB) 2016 conference. ICB 2016 is the 27th annual and 9th International conference organized by the Slovak Society of Environmental Technology (SSTP), held in Slovakia. celý text

10. 11. 2016 - 11. 11. 2016 začiatok od 08:00
Miesto konania: Meranie a rozpočítanie tepla
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 16. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2016. celý text

13. 10. 2016 - 14. 10. 2016 začiatok od 08:30
Miesto konania: Sanhyga
21. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky celý text

6. 10. 2016 - 7. 10. 2016 začiatok od 08:30
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Vás pozývajú na 14. vedecko - odbornú konferenciu so zahraničnou účasťou
FACILITY MANAGEMENT 2016
na tému Outsourcing v správe a údržbe budov celý text

27. 9. 2016 začiatok od 08:30, dĺžka 5 hodín
Miesto konania: ZSVTS
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava
Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava celý text

prvá
z 2
ďalší posledná