Navigácia

Obsah

Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2015

Typ: ostatné
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Agrokomplex Výstavníctvo Nitra
Vás pozývajú na sprievodnú vedecko-odbornú konferenciu poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2015 v Nitre

Sprievodná vedecko-odborná konferencia sa uskutoční dňa 21. augusta 2015 na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu AGROKOMPLEX v Nitre. 

Témy konferencie:   
- prezentácia vedecko-technických poznatkov, 
- výsledky vedy a vývoja v oblasti analýzy a zabezpečenia optimálnej mikroklímy objektov pre chov zvierat, 
- požiadavky zvierat na mikroklímu, 
- tendencie v stavebno-technickom riešení, prirodzené a nútené systémy vetrania, na vykurovanie, zvlhčovanie vzduchu, na tvorbu lokálneho prostredia a na reguláciu systémov v priebehu roka, 
- aplikácie solárnych systémov pre zabezpečenie mikroklímy a ich ďalších aplikácií, 
- redukciu teplotných extrémov v objektoch pre  chov zvierat / klimatizácia o pasívne prvky chladenia - tienenie budov, prirodzene vetranie  atď., 
- koncepčné riešenie,  návrh pasívnych objektov pre chov hospodárskych zvierat, 
- problematika skleníkov  s využitím geotermálnej energie. 


POZVÁNKU na odborný seminár si môžete stiahnuť Tu

PRIHLÁŠKA
Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky: prihláška na konferenciu  a jej zaslaním e-mailom:sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: 
SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, najneskôr do 18.8.2015.

Podujatie je určené odborníkom z oblasti investičnej výstavby, projektantom, dodávateľom technológií a stavieb, vetracích a klimatizačných zariadení, chovateľom hospodárskych zvierat, vedecko-výskumným a pedagogickým pracovníkom v danej oblasti, pracovníkom veterinárnej služby. 


Odborný garant:
Ing. Jaroslav Šottník, PhD.
mobil: +421 908 484 117
jaro.sottnik@satronet.sk


Organizačný garant:
Viera Slabejová 
SSTP, Koceľova 15
815 94  Bratislava 
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
sstp@zsvts.sk


Prílohy

Vytvorené: 26. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 10:00
Autor: Správce Webu