Navigácia

Obsah

Obnoviteľné zdroje energie 2016

Typ: ostatné
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, ktorá je pokračovaním už tradičnej konferencie Nízkoteplotné vykurovanie, ktorá sa po pätnástich rokoch transformovala vzhľadom na súčasnú situáciu v energetike na Obnoviteľné zdroje energie tento krát na tému: Nízkoexergetické systémy pre zásobovanie budov teplom.

Konferencia sa uskutoční 17. - 18. 5.  2016, hotel Patria, Štrbské Pleso a predpokladá sa 5 mono-tematických sekcií,zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch (vykurovanie, príprava teplej vody, ohrev vody bazénovej...), teda pre poľnohospodárske účely, rekreačné areály atď. 


Spolupracujúce organizácie:
Slovenská asociácia energetických inžinierov
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE.


POZVÁNKU na odborný seminár si môžete stiahnuť Tu

PRIHLÁŠKA
Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky: prihláška na konferenciu  a jej zaslaním e-mailom: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: 
SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, najneskôr do 11.5.2016.Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu,ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.


Odborný garant:                                                     
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                                   
Stavebná fakulta STU, Katedra TZB                                                             
Radlinského 11                                                         
810 05  Bratislava                                                     
e-mail: dusan.petras@stuba.sk

Organizačný garant:                                               
Viera Slabejová                                                         
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
tel.: + 421 2 5020 7627
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk


Vytvorené: 26. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 28. 7. 2016 13:49
Autor: Správce Webu