Navigácia

Obsah

Kontakt

 

Adresa a sídlo spoločnosti:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Koceľová ulica č.15
815 94 Bratislava
Slovenská republikaOrganizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová, e-mail:  konferencie@sstp.sk , tel.: 02/5020 7627 , 0903 562 108Tajomníčka: 
Mgr. Zuzana Švecová, e-mail: sstp@sstp.skIČO:        00896918              
IČ DPH:  SK2021491241       

 

Bankové spojenie : 

VÚB Bratislava                                                                             
Dulovo nám. 1                                      
821 02 Bratislava 2  

Číslo účtu:              
IBAN:                        SK67 0200 0000 0013 0719 2857
BIC  Code:                SUBASKBX