Navigácia

Obsah

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Dňa 27.9.2016 sa na ZSVTS v Bratislave konal odborný seminár s prezentáciou popredných firiem Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla.

Cieľom odborného seminára bolo oboznámiť odbornú verejnosť s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu moderných rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami OST a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.