Navigácia

Obsah

Sprievodné odborné semináre AQT 2016

9.2.-12.2.2016 sa uskutočnili sprievodné odborné semináre v rámci Aquathermu 2016.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, tak ako v minulosti, aj v tomto roku pripravila počas medzinárodného veľtrhu Aquatherm 2016 sprievodné odborné semináre, zamerané na problematiku vykurovania, vetrania a prevádzky zdrojov tepla a nízkoteplotných vykurovacích sústav pre nízkoenergetické domy, ktoré výrazne ovplyvňujú technické a hydraulické riešenia pripojenia rôznych druhov sústav a zdrojov tepla ústredného vykurovania za súčasného dodržiavania environmentálnych aspektov v súlade s novými legislatívnymi opatreniami a európskymi technickými normami, ktoré požadujú od nových budov výrazné využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

10.2.2016 boli udelené Ceny SSTP v troch kategóriách:

  • Cena SSTP za najlepšiu diplomovú prácu roku 2015
  • Cena SSTP za najlepší realizovaný projekt v roku 2015
  • Cena SSTP za najlepší slovenský výrobok vystavovaný na veľtrhu AQUATHERM 2016