Navigácia

Obsah

Publikácie

 

ZBORNÍKY 2014 

SSTP počas svojej viacročnej činnosti vydala veľké množstvo zborníkov zo svojich odborných podujatí, ktoré predstavujú významný vklad do súboru duševného vlastníctva.

Väčšia časť týchto publikácií je umiestnená v deponovanej knižnici ZSVTS v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave na Lamačskej ulici, kde majú záujemcovia o oblasť techniky prostredia možnosť preštudovať si ich. Zároveň prebieha ich digitalizácia a aktualizácia ich zoznamu bude na internetovom portáli CVTI SR. V prílohe pripájame zoznam týchto zborníkov – Publikácie SSTP v knižnici

Druhá časť zborníkov SSTP je uložená priamo v sídle spoločnosti na Koceľovej ulici v Bratislave. Tieto publikácie si záujemcovia môžu zakúpiť za výhodnú cenu. Ich zoznam je v súbore Publikácie SSTP v sídle SSTP.

 

Prehľad publikácii SSTP dostupných v sídle SSTPPUBLIKÁCIE v sídle (klikni!)
Prehľad publikácii SSTP dostupných v knižnici:     PUBLIKÁCIE v knižnici (klikni!)

 

Zborník z akustickej konferencie2014      obsah zborníka (klikni!)
V prípade záujmu si môžete zborník v e-forme zakúpiť za 15,- EUR bez DPH formou objednávky odoslanej na sstp@stonline.sk.