FACILITY MANAGEMENT 2014

30. 9. 2014 | Bratislava

TERMÍN A MIESTO KONANIA:
30.09. - 1. 10 2014, Hotel Patria, Štrbské Pleso

Program konferencie si môžete stiahnúť tu (klikni!).

PRIHLÁŠKA
Prihlásiť sa môžete vyplnením tejto prihlášky: Prihláška FACILITY MANAGEMENT 2014 (klikni!)  a jej zaslaním e-mailom na: sstp@stonline.sk najneskôr do 22.9. 2014.

Ako popredného odborníka v uvedenej oblasti si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu, kde radi uvítame Vašu aktívnu účasť s prednáškou. Bude pre nás cťou, ak našu ponuku prijmete apracovný čas si zariadite tak, aby ste sa konferencie mohlizúčastniť. 

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti. 

Konferencia je rozdelená na 5 základných sekcií:   
1.    Facilitymanagement
2.    Správa budov  
3.    Prevádzka, oprava a údržba budov
4.    Energetický manažment
5.    Informačné technológie 

V  prípade záujmu vystúpiť na konferencii s príspevkom, Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti vyplnením návratky (klikni!). Vaše vyjadrenie a návratku pošlite na sstp@stonline.sk najneskôr do 18.8.2014a príspevok do zborníka do 8.9.2014 (pokyny na spracovanie príspevku budú zaslané potvrdeným prednášajúcim).Taktiež ponúkame možnosť  spolupráce formou partnerstva, ktorá umožňuje firemnú prezentáciu priamo v priestoroch konferencie. Bližšie informácie Vám poskytne organizačný garant, Viera Slabejová.