Navigácia

Obsah

Vnútorná klíma budov 2018

webV dňoch 27. - 28.11.2018 organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
so Slovenskou komorou stavebných inžinierov SKSI
v tomto roku 29. ročník konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2018.

Dátum konania: 27. 11. 2018 - 28. 11. 2018 začiatok od 08:00

Miesto konania: Hotel ATRIUM***, Nový Smokovec, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 1.2 dní

29. konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2018, organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v tomto roku uskutoční na tému:  „Úspory energie versus vnútorné prostredie“

Cieľom konferencie je zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tento krát zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov.

Konferencia je rozdelená d 5. základných sekcií:

  • Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie,
  • Environmentálne hodnotenie - fyzikálne zložky,
  • Environmentálne hodnotenie - chemické zložky,
  • Energetické hodnotenie - stavebné konštrukcie,
  • Energetické hodnotenie - technika prostredia.


Konferencia je určená širokému okruhu odborníkov, najmä však architektom, projektantom, staviteľom, správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež pracovníkom z oblasti  životného prostredia, zástupcom vedy, výskumu a školstva.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 23.11.2018 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.      
Katedra technických zariadení budov             
Stavebná fakulta STU Bratislava     
Radlinského 11, 810 05 Bratislava  
e-mail: dusan.petras@stuba.sk 

Organizační garanti:  
Jana Polakovičová                                      Ing. Imrich Sánka 
SSTP, Koceľova 15                                      Katedra technických zariadení budov            
815 94  Bratislava                                       Stavebná fakulta STU v Bratislave
tel.: +421 903 562 108                                810 05 Bratislava
e-mail: sstp@zsvts.sk                          e-mail: icb.conference@gmail.com
www.sstp.sk

 


Prílohy

Vytvorené: 15. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 7. 2019 13:21