Navigácia

Obsah

Vetranie a klimatizácia 2018

VaK 2018Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Vás pozývajú na 19. vedecko-odbornú konferenciu.

Dátum konania: 14. 6. 2018 - 15. 6. 2018 začiatok od 09:00

Miesto konania: hotel Slovan***, Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 46, 059 60 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 1.1 dní

Konferencia VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2018 sa uskutoční vo Vysokých Tatrách v hoteli SLOVAN, Tatranská Lomnica v dňoch 14. - 15. júna 2018. Prípravný výbor pripravil program na tému: Riadené vetranie pre dosiahnutie ecodesignu a požadovanej energetickej triedy.

Okruhy sú zamerané na:  

  • energetická certifikácia systémov vetrania a klimatizácie
  • koncepcie, sústavy, výrobky a metodiky návrhu vetrania
  • aplikáciu nových noriem a predpisov pre efektívny návrh a prevádzku
  • integrálne projektovanie a spolupráca jednotlivých profesií počas projektovania, výstavby a uvádzania do prevádzky
  • vnútorná klíma, tepelná a hluková pohoda
  • systémy merania, regulovania a monitorovania vetrania a klimatizácie


Veríme, že tak ako predošlé ročníky, uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave, bude aj tento devätnásty príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Uvítame aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 8.6.2018 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.


Odborný garant:
Ing. Peter Leimberger   

Stavebná fakulta STU Bratislava    
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
e-mail: peter.leimberger@stuba.sk


Organizačný garant:            
Jana Polakovičová        

SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava                                     
mobil.: +421 903 562 108                          
tel.: + 421 2 5020 7627                              
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk


     


Prílohy

Vytvorené: 21. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2018 13:29