Navigácia

Obsah

Sprievodné odborné semináre AQUA-THERM Nitra 2019

AQT 2019Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA; Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB organizujú sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019.

Dátum konania: 5. 2. 2019 - 8. 2. 2019 začiatok od 10:30

Miesto konania: AGROKOMPLEX VÝSTAVNICTVO NITRA, Výstavná 4, 949 01 Nitra

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 3.1 dní

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Vás pozývajú
na sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019
v dňoch 5. – 8. február 2019.

Smart výrobky a technológie pre
-VODu-TEPLO-VZDUCH-PLYN-

 

Odborné semináre sú sprievodným seminárom pri výstave AQUA-THERM Nitra 2019 a sú zamerané na problematiku vykurovania, vetrania a prevádzky zdrojov tepla a nízkoteplotných vykurovacích sústav pre nízkoenergetické domy, ktoré výrazne ovplyvňujú technické a hydraulické riešenia pripojenia rôznych druhov sústav a zdrojov tepla ústredného vykurovania za súčasného dodržiavania environmentálnych aspektov v súlade s novými legislatívnymi opatreniami a európskymi technickými normami, ktoré požadujú od nových budov výrazné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

Cieľom seminárov je oboznámiť odbornú verejnosť  s návrhom a aplikáciami rôznych nových technológií navrhovania a projektovania vykurovacích systémov, hydraulického riešenia a pripojenia vykurovacích sústav, spôsobov regulácie a riadenia celých systémov pre energeticky úsporné domy.

Semináre sú určený projektantom  ústredného vykurovania, prevádzkovateľom zdrojov tepla, správcom a vlastníkom objektov, montážnym firmám, energetickým poradcom, študentom odboru TZB a TPB, ako aj uchádzačom o autorizáciu v SKSI.

Účasť na seminároch je bezplatná.


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 1.2.2019 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.


Odborný garant seminárov
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
e-mail: dusan.petras@stuba.sk

Organizačný garant: 
Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
tel.: +421 903 562 108
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk

 


Príloha

Vytvorené: 24. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2019 11:09