Navigácia

Obsah

Sanhyga 2017

Sanhyga 2017Vedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, ktorej 22. ročník sa bude konať v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Piešťanoch v hoteli Magnólia.

Dátum konania: 19. 10. 2017 - 20. 10. 2017 začiatok od 08:00

Miesto konania: Hotel Magnólia, Nálepkova, 921 01 Piešťany

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Konferencia je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti.

Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie. Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v týchto témach:
Legislatívne predpisy, vyhlášky a normy STN EN, zásobovanie budov vodou, potrubné materiály, hygiena a úprava vody, rozvody vody na hasenie, odvodnenie vonkajších priestorov, predčistenie odpadovej vody a DČOV,  degradácie potrubných rozvodov, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, využitie sivej vody, vsakovacie systémy, využitie obnoviteľných zdrojov pri ohreve pitnej vody,  ZTI vo výškových budovách, čerpadlá v zdravotnej technike, plynovody a plynové odberné zariadenia a pod.

 

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.   
Stavebná fakulta STU Bratislava    
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk

 

Organizačný garant:

Tatiana Škopková
sstp@zsvts.sk

www.sstp.sk

 

partneri

 

 


Prílohy

Vytvorené: 22. 7. 2017
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2017 08:57