Navigácia

Obsah

Obnoviteľné zdroje energie 2018

OZE 2018Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Vás pozývajú na 18. konferenciu so zahraničnou účasťou.

Dátum konania: 16. 5. 2018 - 17. 5. 2018 začiatok od 08:00

Miesto konania: Nový Smokovec, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému „Nízkoteplotné systémy zásobovania teplom“. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

Konferencia sa uskutoční 16. - 17. 5.  2018, hotel ATRIUM, Nový Smokovec  a predpokladá sa 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.


Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 11.5.2018 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.


Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.    

Stavebná fakulta STU Bratislava    
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
e-mail: dusan.petras@stuba.sk


Organizačný garant:            
Jana Polakovičová        

SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava                                     
mobil.: +421 903 562 108                          
tel.: + 421 2 5020 7627                              
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk


     
 


Prílohy

Vytvorené: 12. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2018 11:56