Navigácia

Obsah

Energetický manažment 2018

EM_2018Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 4. ročník konferencie Energetický manažment.

Dátum konania: 19. 3. 2018 - 20. 3. 2018 začiatok od 09:00

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso, 059 85 Vysoké Tatry

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.2 dní

Štvrtý ročník s podtextom Efektívne riešenia využívania energie sa uskutoční v dňoch 19. - 20. marca 2018, v hoteli Patria na Štrbskom Plese v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia sa bude skladať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívne prostredie energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, kvalitu garantovaných energetických služieb, efektívne využitie alternatívnych zdrojov, energetický manažment v priemysle a softvér v energetickom manažmente.  
 
Veríme, že touto náplňou programu konferencia osloví architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva.
 

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 12.3.2018 - a jej zaslaním na  e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.


Odborní garanti:
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.     
Asociácia energetických inžinierov

Stavebná fakulta STU Bratislava     
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
e-mail: michal.krajcik@stuba.sk

Ing. Marian Rutšek, RFC, s.r.o.
Asociácia energetických inžinierov
e-mail: majorut@gmail.com


Organizačný garant:            
Jana Polakovičová                                 
SSTP, Koceľova 15                                                 
815 94  Bratislava                                       
mobil.: +421 903 562 108                          
tel.: + 421 2 5020 7627                              
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk


     

 


Prílohy

Vytvorené: 12. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2018 09:56