Navigácia

Obsah

Akustická konferencia 2018

Akustická konferencia 2018 1Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava organizuje v dňoch 28.5.-29.5.2018 v kongresovom centre STU v Kočovciach 23. medzinárodnú akustickú konferenciu.

Dátum konania: 28. 5. 2018 - 29. 5. 2018 začiatok od 08:00

Miesto konania: Kočovce, Učebno-rekreačné zariadenie Stavebnej fakulty STU BA, 916 36 Kočovce

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Doba trvania: 1.7 dní

Konferencia zameraná na znižovanie hluku a kmitania a na súvisiace problémy ako sú: akustika priestoru (stavebná akustika), hygienické aspekty hluku a kmitania, znižovanie hluku v priemysle, environmentálny hluk.  

Tematické zameranie konferencie: 
- Hluk a kmitanie v technickej praxi 
- Znižovanie kmitania a hluku
- Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním
- Seizmické pôsobenie na konštrukcie a okolie
- Akustika prostredia
- Meranie a hodnotenie hluku a kmitania

Organizačné informácie :

MIESTO KONANIA
Konferencia sa uskutoční v kongresovom centre Učebno-rekreačného zariadenia STU Bratislava, v Kočovciach.
Kočovce sa nachádzajú asi 7 km na východ od Nového Mesta nad Váhom na úpätí pohoria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov a kúpeľov Piešťany. 


Záväznú prihlášku s potvrdením o zaplatení zašlite  na e-mail: sstp@zsvts.sk
príp. na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava


Uzávierka prihlášok
Prihláška s názvom príspevku:    najneskôr do 24. apríla 2018
Prihláška bez príspevku:               najneskôr do 23. mája 2018
Príspevky zaslať:                             najneskôr do 11. mája 2018

Odborný garant:
prof. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.                 
Strojnícka fakulta STU Bratislava                
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava    
tel.: 02/572 96 471
fax.: 02/524 97 890            
e-mail: stanislav.ziaran@stuba.sk              

Organizačný garant:  
Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15                                                  
815 94  Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
e-mail: sstp@zsvts.sk
www.sstp.sk


Prílohy

Vytvorené: 27. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 15:52