Navigácia

Obsah

Kontakt

 

Adresa a sídlo spoločnosti:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Koceľová ulica č.15
815 94 Bratislava
Slovenská republika

 

Kontaktné údaje:

Organizačný garant:
konferencie Energetický manažment 2017:
Tatiana Škopková, e-mail:  sstp@zsvts.sk , tel.: 0905 591 578

konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2017:
Ing. Žaneta Petrášová, e-mail:  sstp.oze17@gmail.com , tel.: 0903 415 266

konferencie Akustická konferencia 2017:
Tatiana Škopková, e-mail:  sstp@zsvts.sk , tel.: 0905 591 578


Mgr. Zuzana Švecová - tajomníčka SSTP: e-mail: sstp@sstp.sk


IČO:        00896918              
IČ DPH:  SK2021491241       

 

Bankové spojenie : 

VÚB Bratislava                                                                             
Dulovo nám. 1                                      
821 02 Bratislava 2  

Číslo účtu:              
IBAN:                        SK67 0200 0000 0013 0719 2857
BIC  Code:                SUBASKBX